Hvad er det, der binder Europa sammen? Historiker peger på kristendommen

Europa er en uensartet verdensdel, men hvad er det, der historisk alligevel har bundet den sammen? I Jakob Danneskiold-Samsøes bog "Rejsen mod Europa" peger pilen på kristendom, klostervæsen og latin

Hvad er det, der binder Europa sammen? Historiker peger på kristendommen

Det er en herkulisk opgave at skrive en Europa-historie. Historiker Jakob Danneskiold-Samsøe har her gjort forsøget, og han fastslår i sin indledning, at Europas historie ifølge ham ikke er den gængse historie om en målrettet udvikling mod ”demokrati og frihedsrettigheder, markedsøkonomi, rationalitet, teknologi og moderne videnskab.” Det vender vi tilbage til. Danneskiold-Samsøe vil finde ud af, hvad der binder denne uensartede verdensdel sammen, hvordan den kan rumme fine værdier og stor grusomhed på samme tid, og hvorfor den moderne industrielle verden begynder i Europa.

Danneskiold-Samsøes rejse begynder i Europas geografi fra før, der kom mennesker til Europa, og dette første bind af to slutter cirka med den franske revolution i 1789. Der er tre store kredse i bogen: den kristne kulturs erobring af Europas lande og europæernes sind, den europæiske lærdoms- og opdagelseskulturs erobring af verden og dannelsen af de moderne europæiske stater efter opslidende krige og i skæret af oplysningstidens fremskridtstro og revolutionernes bål.