Hvad ville Jesus have sagt? Et nyt trospanel på P1 svarer lødigt på det spørgsmål

En vovet idé bliver lødigt og overraskende veludført i det nye trosprogram "Hvad ville Jesus have sagt?" på P1

Iben Maria Zeuthen er vært på DR P1's nye trosprogram "Hvad ville Jesus have sagt?". En vovet idé, der overrasker positivt ifølge Kristeligt Dagblads anmelder.
Iben Maria Zeuthen er vært på DR P1's nye trosprogram "Hvad ville Jesus have sagt?". En vovet idé, der overrasker positivt ifølge Kristeligt Dagblads anmelder. . Foto: Johanne Teglgård Olsen.

Idéen bag det nye trosprogram på P1 virker ellers lige lovlig smart: "Hvad ville Jesus have sagt?": Lytterne kan, som i det populære "Sara og Monopolet" på P4, skrive ind med deres spørgsmål og dilemmaer –  men nu altså til Jesus. Eller nærmere bestemt: via programmets vært, Iben Maria Zeuthen, til repræsentanter for Jesus i skikkelse af tre folkekirkepræster. 

Måske nærede værten selv en vis skepsis over for idéen. I al fald spurgte hun indledningsvis de tre præster, om de var bange for, at det skulle blive for poppet. Det var de ikke – hverken sognepræst i Tårnby Sogn på Amager i København Karsten Møller Hansen,  sognepræst i Kastels Sogn i København Else Hviid eller sognepræst i Søborg Sogn Sarah Auken. Men det var jeg! Nervøs for, at det skulle blive en lidt for moralistisk omgang i ugebladsagtig indpakning. 

Men tværtimod: Programmet er godt og lødigt og tankevækkende. I al fald premiereprogrammet søndag sidste weekend. Kombinationen af spørgsmål fra lytternes nære liv, nogle kloge præster og en vært, der både spørger dybere ind og samtidig kan spørge lidt ”dumt” udefra, gør, at programmet ikke bliver indforstået kirkeligt eller til en lidt fjern diskussion af etiske positioner. Og så udfordrer de tre i panelet spørgerne. De går ind i spørgsmålene, de sætter Bibelen og særligt evangelierne med Jesu ord og lignelser i spil sammen med ritualer fra kirken – og på den måde lever programmet op til titlen: Det kommer virkelig til at handle om, hvad Jesus ville have sagt. Men uden at tage patent på Jesus eller være skråsikre.

Ja, i virkeligheden er programmet på den måde en lille maggiterning, der samler, hvad der for præster og andre uge efter uge er opgaven: Hvad siger evangeliet, kristendommen, om vores liv i dag – ikke i form af simple svar og lette løsninger, men som medspil og modspil i vores liv. Og begge dele formår præsterne at give spørgerne perspektiv på.

Eksempelvis tages et spørgsmål fra en kvinde, gift på 10. år, med to børn og på mange måder i et godt liv, der skriver ind om et svært ægteskab. De støder igen og igen sammen, hun og manden, i ufrugtbare konflikter, og udvikling og forandring virker meget langt væk – især når det gælder manden. Skal hun lade sig skille? Panelet hælder til et nej. Og i et samspil mellem Bibelen, vielsesritualet og deres erfaringer med vielser opfordrer de hende til at blive.

De afviser ikke, at skilsmisse kan være nødvendig, men de viser, at Jesus, og hvad dertil hører, ikke kun er venlig strygen med hårene, men også modspil og modbillede til det, der umiddelbart ligger for.   

Noget lignende sker ved et andet spørgsmål, hvor en datter til en døende mor spørger, hvordan hun skal være med sin mor på hospice den sidste tid. ”Bliv ved hende”, lyder svaret. En af præsterne foreslår, at hun helt konkret spørger sin mor, hvad der er godt for hende den sidste tid. ”Der er liv i døden,” siger en af præsterne klogt. Og derfor skal hun blive ved sin mor, være hos hende – også med deres fælles historie med bump og bøvl på vejen. Bibeltekster, ritualer, liturgi og præsternes erfaringer bliver igen en del af samtalen – naturligt. 

At tage livtag med virkeligheden bliver også svaret til en delefar, der spørger, om det er ok at drikke to-tre glas rødvin hver aften for at falde ned. Umiddelbart tænker man måske, at det kan gå an, men præsterne lugter lunten: ”Har han rundet ned”, overvejer en af dem. De fornemmer, at problemet stikker dybere. Og de opfordrer manden til at tage fat om det. Ikke moraliserende, men menneskeligt. Igen dette: bliv – bliv ved virkeligheden. 

Og det bliver da også opfordringen herfra: Bliv ved – bliv ved med det program! 

Hvad ville Jesus have sagt – DR P1/DR Lyd. Sendes hver søndag klokken 11.03 på P1. Kan efterfølgende lyttes i DR Lyd. Vært: Iben Maria Zeuthen. Anmeldelsen er baseret på første afsnit sendt søndag den 22. januar 2023.