Hvor godt kender du dine digtere?

Billed-ikon 16-02-2016_14-46-02.png

I quizzen er der spørgsmål om blandt andre Klaus Rifbjerg, Inger Christensen og Per Højholt. Foto: Liselotte Sabroe, Laura Stamer og Lars Gundersen / Scanpix

1. Rifbjergs sommerliv

Hvor i landet havde Klaus Rifbjerg sommerhus?

2. Ditlevsens mænd

Hvor mange gange var Tove Ditlevsen gift?

3. Jensens søster

Hvad hed Johannes V. Jensens søster, som også var forfatter?

4. Strunges navne

Hvilke to pseudonymer anvendte Michael Strunge?

5. Christensens mand

Hvilken anden digter var Inger Christensen gift med?

6. Højholts by

Ved hvilken jysk by boede Per Højholt?

7. Staffeldts kollega

Hvad hedder Schack von Staffeldts samtidige digterkollega Adam Oehlenschläger til mellemnavn?

8. Jensens mellemnavn

Hvad står V'et for i Johannes V. Jensens navn?

9. Ditlevsens bydele

Hvilken københavnsk bydel voksede Tove Ditlevsen op i?

10. Ewalds sted

Hvilken anden forfatter end Johannes Ewald forbindes også med Rungsted?