I Århus opdrages børn til opera

OPERALEG: Den Jyske Opera gør et stort arbejde for at formidle opera til børn og unge

Der skal også være plads til latter og begejstring. -- Foto: Flemming Jeppesen/Fokus.
Der skal også være plads til latter og begejstring. -- Foto: Flemming Jeppesen/Fokus.

Det kan ikke umiddelbart måles på billetsalget, når Den Jyske Opera har skolebørn i såkaldt operalaboratorium. De gør det da heller ikke for at fremtidssikre operaen et publikum, men simpelthen fordi de synes, at det er vigtigt, at nutidens børn får åbnet døren til operaens verden af musik, teater, sang og dans.

Lene Juul Langballe, der er korproducent og formidlingsansvarlig på Den Jyske Opera, taler begejstret om børns vilje og evne til at "lege" opera.

– Opera skal ikke forstås, det skal opleves, og det er det enkelte barns oplevelse, der tæller, siger hun.

Det handler om at være i en rolle og mærke helt ud i kroppen og stemmebåndet, hvad opera er for noget. Derfor skal børnene, når de er i laboratoriet, bevæge sig rundt og agere forskellige stemninger, ligesom de skal synge sætninger i stedet for at sige dem.

– Vi skærper deres opmærksomhed og lader dem opleve den kunstart, som operaen er, med alle deres sanser, siger Lene Juul Langballe.

Undervejs i forløbet, der typisk varer, hvad der svarer til en skoledag, får hvert barn skabt deres egen rolle, som de skal aflevere til sidst, men processen er vigtigere end produktet.

– Hvis nogen kommer med den forventning, at de skal være stjerne for en dag, bliver de skuffede. Der sker nærmest det modsatte. Børnene oplever, at kunsten er større end dem selv, og det får dem til at skubbe sig selv tilbage og blive mere lyttende, mener Lene Juul Langballe.

Som de første herhjemme har Den Jyske Opera sat formidlingen af operagenren i system. Fornylig udgav de en evalueringsrapport om pilotprojektet "Opera i undervisningen".

90 børn på fjerde til sjette klassetrin deltog i pilotprojektet, der omfattede et undervisningsforløb, et besøg ved en forestilling og et kursus for deres lærere.

Metoden, der kaldes musikdramatisk fortolkning, er udviklet på operaen i Stuttgart. Her har man i fem år arbejdet målrettet med at formidle opera til børn og er nu i den situation, at børnene tager forældrene med i operaen og ikke omvendt. En sidegevinst, som Den Jyske Opera naturligvis er bevidst om, men ikke kalkulerer med.

Af rapportens konklusion fremgår det, at børnenes forventninger på forhånd var præget af fordomme om opera, og kun tre af dem havde været inde og se en operaforestilling. Efter projektet var mange fordomme nedbrudt, og halvdelen af børnene gav udtryk for, at de godt kunne tænke sig at være med i et operaprojekt igen. Generelt havde de haft det sjovt undervejs, og flere af dem pegede på, at projektet har styrket deres evne til at arbejde sammen.

En fjerdedel af børnene meddelte dog efter forløbet, at de ikke havde til sinds at se en operaforestilling igen.

Pilotprojektet har modtaget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tipsmidler samt fra foreningen Levende Musik i Skolen.

Som opfølgning af "Opera i Undervisningen" har Den Jyske Opera i dette efterår kørt et kursus for musik- og dramaundervisere i folkeskolen og gymnasiet. Her er formålet at kvalificere underviserne til at bruge opera i musikundervisningen.

Desuden har operaen været rundt til skolernes mellemtrinsklasser med en såkaldt pulterkammeropera – en forestilling med blot to-tre sangere, en pianist og en tekniker.

Samtidig har Den Jyske Opera i dette efterår haft repremiere på børne-kirkeoperaen "Det forjættede Land", der i øjeblikket turnerer rundt til landets kirker og sognegårde.

I begyndelsen af det nye år gennemfører Den Jyske Opera endnu tre dages operalaboratoirum for børn på 4. og 5. klassetrin. Denne gang bliver det til Carl Maria von Webers opera "Jægerbruden", der samtidig har premiere i Musikhuset Aarhus sidst i januar.

washuus@kristeligt-dagblad.dk