I en ny bog skildrer Niels Frank drabet på sin søster. Det er både urovækkende og nødvendig læsning

Med "Fanden tage dig" udkommer Niels Frank med en stærkt personlig og væsentlig beretning om partnerdrab

Forfatter Niels Frank har skrevet en beretning om drabet på sin søster i romanform, men det er tydeligt, at forfatteren har gjort sig umage med at gengive alt så omhyggeligt og detaljeret som muligt.
Forfatter Niels Frank har skrevet en beretning om drabet på sin søster i romanform, men det er tydeligt, at forfatteren har gjort sig umage med at gengive alt så omhyggeligt og detaljeret som muligt. Foto: Gyldendal Medie Sara Galbiati Sara Galbiati.

En kvinde bliver dræbt af sin rasende mand under deres bodeling. Han skyder hende i ryggen med et oversavet jagtgevær. Hendes familie, der er til stede for at hjælpe hende med det praktiske og slå ring om hende, er i chok og i stor fare.

Det brutale mord er den afgørende begivenhed i Niels Franks nye bog ”Fanden tage dig”. Man ville ønske, at der var tale om fiktion. For det er stærkt ubehagelig læsning. Desværre er værket en skildring af virkelige hændelser. Elin, som kvinden hed, var Niels Franks søster.

Døden sætter et absolut skel. Og en pludselig død rejser ofte mange spørgsmål hos de efterladte. Det er også tilfældet for Niels Frank. Hans værk bærer undertitlen ”Beretning om et kvindedrab”. Det er en præcis angivelse af indholdet, for bogen beskriver detaljeret tiden op til drabet, selve likvideringen og begivenhederne i kølvandet på den grusomme begivenhed. Niels Frank vil i dybden med sin forståelse af det hændte. Hver en sten i forløbet om søsterens død bliver vendt og gransket.

Fortællingen åbner med Niels Franks udpakning af julepynt i 2020. Han tager sin fine herrnhuterstjerne frem og håber på, at det fremtidige år bliver godt. På den baggrund udfoldes så forfatterens detaljerede beretning om familiens fælles liv i juledagene. Det indbefatter hans samlever, hans søster, hendes mand, deres voksne børn og disses respektive familier. Gradvist, men sikkert, bliver man klogere på de psykologiske dynamikker, der præger det sociale spil i familien.

Man fornemmer snart, at noget er ved at gå galt i søsterens hjem i Horsens. Hendes mand er ubehagelig og uberegnelig. Hans kommentarer til de andre er rå og hjerteløse. Efter moden overvejelse beslutter Elin sig derfor for, at hun vil skilles fra sin mand. Derefter begynder mareridtet. Hendes mand er så truende i sin adfærd, at hun først må gemme sig rundt omkring hos familie og venner og siden på et krisecenter forbeholdt kvinder.

Niels Frank levendegør sin psykologiske oplevelse af processen med metaforen ”blafrende nerver”. Det er et lysende billede, der illustrerer, hvor isnende ubehageligt det må være at frygte for sit eget og sine nærmestes liv, når et afsindigt familiemedlem agerer så voldsomt.

Elins mand, der har en baggrund i militæret, får efter nogen tid fjernet sine våben af politiet. Så meget sikkerhed kan ordensmagten levere. Det viser sig sidenhen at være utilstrækkeligt. Ikke mindst fordi manden efter en runde psykologsamtaler får sit jagttegn tilbage.

Bogen har en konkret og en principiel dimension. Den handler om Niels Franks søster. Derudover er den i et mere generelt perspektiv et nødvendigt vidnesbyrd om partnerdrab og de forurettedes møde med politiet, anklagemyndigheden og domstolen i den type af sager.

Og dialogen med myndighederne er ikke altid let. På et ophedet tidspunkt ringer et desperat familiemedlem til politiet for at få hjælp til at køle den eskalerende situation under bodelingen ned, men lige meget hjælper det. Meldingen fra den vagthavende betjent er klar: ”Det er ikke, fordi vi ikke vil hjælpe jer, men vi er bundet på hænder og fødder. Du må kontakte advokaten.” Få øjeblikke efter bliver Elin dræbt. Politiets manglende vilje til at gribe ind gør stort indtryk.

Beretningen er skrevet i romanens form, men det er tydeligt, at forfatteren har gjort sig umage med at gengive alt så omhyggeligt og detaljeret som muligt. Han vil bringe sin læser så tæt på den faktisk erfarede virkelighed, som det nu engang er muligt. Det meste er derfor fortalt fra Niels Franks eget perspektiv. Dele af fortællingen er dog genfortalt ud fra andres udsagn.

Fortællingen er med få undtagelser lineær. Indimellem får man dog også et kort indblik i de fortidige begivenheder, der har betydning for den fremadskridende handling. Man får overalt i teksten indtryk af, at Niels Frank har overvejet sine ord meget nøje. Alle nødvendige informationer for at forstå det fulde billede er medtaget, hverken mere eller mindre. Det er flot afvejet. Samtidig betjener han sig af en udpræget nøgtern stil, som klæder det emotionelt heftige stof fint. Det er samlet set en meget velskrevet fortælling.

Med ”Fanden tage dig” har Niels Frank leveret et nyt og nuanceret grundlag for debatten om partnerdrab. Det er en stærkt personlig og væsentlig beretning.

Niels Frank: Fanden tage dig – beretning om et kvindedrab. 299,95 kroner. 391 sider. Gyldendal