I første omgang ligner ”Historien om Danmark” en succes

DR’s stort anlagte historieserie er kommet godt fra start, selvom der er enkelte kritikpunkter. For kan man overhovedet begynde en historie om Danmark 20.000 år før, at ordet Danmark første gang blev formuleret?

Skuespiller og vært Lars Mikkelsen er den altdominerende figur, der spiller rollen som den alvidende fortæller, der vandrer gennem stenalderlandskabet.
Skuespiller og vært Lars Mikkelsen er den altdominerende figur, der spiller rollen som den alvidende fortæller, der vandrer gennem stenalderlandskabet. . Foto: DR.

Søndag aften var der premiere på første afsnit af DR’s nye store historieserie ”Historien om Danmark”, som over 10 afsnit skal give et bud på, hvordan danmarkshistorien skal fortælles på tv anno 2017. Der er tale om en stor ambitiøs historiesatsning fra DR’s side, hvor der også kommer en række andre programmer og initiativer. Flagskibet er dog naturligvis selve tv-serien, som med sin placering klokken 20 søndag aften har fået den måske mest eftertragtede plads i det danske tv-landskab.

Når DR fortæller danmarkshistorie, har det naturligvis stor gennemslagskraft, men følges også af høje forventninger. Man kan derfor ikke udelukke, at der måske har været en vis nervøsitet i DR om, hvorledes seerne ville modtage den nye historiesatsning, efter den til tider lidt tumultariske debat om ”1864”. Og man kunne godt få den tanke, at det var debatten om Bornedals tv-serie, der har fået DR til at placere en ”disclaimer” til slut i søndagens afsnit, hvor der står, at ”Dramatiseringer af historiske forhold kan indeholde kunstnerisk fortolkning af hensyn til forståelsen”, hvilket jo lidt svarer til at kigge bag på en pose med peanuts og læse teksten ”kan indeholde spor af jordnødder”.

I første omgang ligner ”Historien om Danmark” imidlertid en succes. Søndagens første afsnit om tiden frem til ca. 1.700 år f. Kr. osede af ”production value”, med flotte panoramafotograferinger og animationer, underlægningsmusik, der skiftede problemfrit mellem det pompøse og det mytiske, og en række scener med fortidsmennesker, der i kvalitet hæver sig over, hvad man normalt ser i dokumentarserier med dramatiseringer.

Skuespiller og vært Lars Mikkelsen er den altdominerende figur, der spiller rollen som den alvidende fortæller, der vandrer gennem stenalderlandskabet og sætter sig på hug bag ved buske, mens han som en anden David Attenborough viser os fortidsmennesker passe deres dagligliv.

Mikkelsens fortælling suppleres af en række forskere og eksperter, der levende fortæller om mere specifikke emner, mens de nødvendige spring fremad i tid illustreres med flot animerede tidslinjer. Det virker, og man føler sig basalt set godt underholdt samtidig med, at man også føler, man bliver klogere.

Til forskel fra tidligere tv-danmarkshistorier har DR valgt at give værtsrollen til en skuespiller, og der er ikke tvivl om, at det virker godt med en professionel fortæller, selvom stemmeføringen til tider bliver lidt vel salvelsesfuld.

Men netop fordi Lars Mikkelsen er skuespiller, kan man godt blive i tvivl om, hvis danmarkshistorie det egentlig er, man hører. Er det Mikkelsens eller måske manuskriptforfatter Thomas Roger Henrichsens? Eller er det DR’s, hvem det så end måtte være i denne sammenhæng?

Det var man mindre i tvivl om med for eksempel Erik Kjærsgaards tv-danmarkshistorie, da han netop var fagperson, men her svæver det i luften. Det kan virke som en detalje, men det er ikke desto mindre et væsentligt kvalitetsstempel for et godt fagværk, at det har en identificerbar afsender. Det kunne være løst ved for eksempel at lade Lars Mikkelsen tale med eksperterne og stille dem spørgsmål. En form, som virkede godt i Brødrene Madsens tidsrejse.

”Historien om Danmark” gør som nævnt flittigt brug af små dramatiserede scener med fortidige mennesker. Det virker godt, når man skal give indblik i stenalderens materielle levevilkår, påklædning, jagtteknikker med videre.

Der, hvor det virker mindre godt, er, når det bruges til at forklare store strukturelle ændringer. For eksempel sker introduktionen af agerbrug ved, at en enkelt mand ”fra syd” (en af ”de allervigtigste mænd i hele danmarkshistorien” ifølge Lars Mikkelsens speak), kommer sejlende med korn i en krukke. Efter lidt indledende skepsis bliver han og hans familie tilsyneladende rigtig gode venner med de lokale jægere. Det virker næsten som, når der flytter en ny familie ind på villavejen, og man lige skal se hinanden lidt an, inden man nyder en øl sammen på terrassen.

Disse kritikpunkter er dog i småtingsafdelingen, og flere af dem er uløseligt forbundne med selve mediet og formatet. Et lidt større problem er imidlertid seriens insisteren på, at dette er ”vores historie” og intet mindre end Historien om Danmark. Som det hedder i introduktionen: ”Dette er historien om Danmark. Historien om, hvordan et land blev til et land – og et folk til et folk”.

Men kan man overhovedet starte ”Historien om Danmark” over 20.000 år før, at ordet Danmark første gang blev formuleret, og før der fandtes en politisk og kulturel enhed, der blot nogenlunde minder om vores nutidige i geografisk udstrækning? Selvfølgelig kan man det, når man skal formidle på tv, men man bør som et minimum reflektere over problemstillingen, og her er i det mindste første afsnit meget tavst. Også selvom Lars Mikkelsen flittigt refererer til Danmark og bruger formuleringer som: ”Hvis der er en ting, stenalderfolket har gjort klar, så er det, at vores smukke lille ørige her højt mod nord er værd at slå sig ned i.”

DR’s kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen har i forbindelse med serien udtalt, at en af de vigtigste opgaver for DR er at skabe sammenhængskraft i Danmark på tværs af kulturelle skel, og at her er vores historie noget af det, der bringer os sammen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om DR kan skabe en sådan fælles historie i de kommende ni afsnit, samt om det kan gøres uden, at serien reflekterer over, hvad den mener med både ”vi” og ”vores historie”. Første afsnit tyder på, at man har tænkt sig at gøre forsøget, og det bliver spændende at følge med de kommende søndage. Både for at se, om det lykkes at skabe historien, men også for at blive klogere på fortiden.

Peter Yding Brunbech er historiker, ph.d., Leder af HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.