Prøv avisen
Udstilling

I Køge vises den kunst, vi kunne have fået

5 stjerner
3I udstillingens første rum findes det, der kan defineres som ”det offentlige rums” æstetik, som vi kender den fra venterum: Rummets møblement består af stolerækker placeret under informationshøjtalere, og væggene har en stringent rød stribe, som man kender fra hospitalets vægge, en banegård, en folkeskolegang, lægens venteværelse eller måske Borgerservice.

Udstillingen ”AD ACTA – arkiverede visioner” på KØS – Museum for kunst i det offentlige rum er en usandsynligt grundig og vellykket udstilling om offentlig kunst i byrummene set med kunstneren Lasse Krog Møllers øjne. Her udfoldes både faktuelle og fiktive historier bag de projekter, som aldrig blev til noget