Prøv avisen
Udstilling

Inspireret af Hammershøi og fornyer af kirkekunsten

5 stjerner
Udstillingsbillede fra den aktuelle udstilling i Odense. Foto: Brandts

Maleren Anette Harboe Flensburg er noget ganske særligt på den danske kunstscene. Nu viser hun nye interiørmalerier på Brandts 13 i Odense

Skønheden har været fordrevet fra samtidskunsten i årtier.

Men en af dem, der holder den i hævd, er Anette Harboe Flensburg (født 1961), som bruger sit raffinerede, æstetiske formsprog til at sige noget markant om eksistensen. For ud over at være smukke er hendes værker også konceptuelle, ja filosofiske.

Og så har Anette Harboe Flensburg et mellemværende med rum. Forud for hendes knivskarpe og meditative oliemalerier, der svinger mellem ulmende varme og isnende kolde farver, ligger et møjsommeligt konstruktionsarbejde.

Først bygger hun modeller i dukkehusformat. Dernæst arrangerer hun interiørerne med henblik på at fotografere dem, for til sidst at male efter fotografierne. Derfor har hendes malerier altid dette virkelighedspræg, som klæber til fotografiet, og for så vidt er malerierne i pagt med samtiden, hvor vi i stadig højere grad oplever virkeligheden medieret gennem fotos eller film.

Virkemidlerne er minimale - dog ikke i en række Mondrian-inspirerede værker fra 2014, hvor hun bruger flere rekvisitter - men i hovedparten af værkerne gælder det de små forskydninger fra maleri til maleri.

Vi er langt fra nutidens speedsnakkeri og kulørte underholdning hos Flensburg. Det her er langsomme og eftertænksomme billeder - og tak for det!

Samtidig bliver man suget ind i disse rum, endskønt de er så indefinitte og stedløse. Ofte lapper de mange plader eller skiver, som er antagonisterne på den mennesketomme scene, ind over hinanden, hvorved nye farvetonaliteter opstår. Disse overlapninger giver en vigtig koloristisk effekt, og de sekunderes af de fint registrerede reflekser, som spiller på fladerne.

Undertiden kaster solen sine stråler på væggene og får farverne til at gløde. Solens vinkel og lysintensiteten forandrer sig, og skyggerne er undertiden lange. Her kommer tidsaspektet ind i billedet.

I det hele taget har Flensburg en del at takke Hammershøi for fra hans mange interiørmalerier, hvor lyset danser gennem vinduerne og skaber liv.

Pladernes molekylære sammensætninger er endvidere afgørende for, om de er transparente eller massive - om de med andre ord tillader lyset at passere igennem dem eller ej, hvilket får en afgørende betydning for billedets kolorit.

Billederne har alle et forsvindingspunkt dybt inde i billedrummet: Det betyder for eksempel meget, om der er døre, som åbner sig og byder os mentalt indenfor, eller om en transparent væg blokerer blikket og kun lader os ane det, som ligger bag den. Ofte er der tale om korridorer eller gange, som synes midlertidige og ikke helt færdigbyggede, fordi de mange plader eller skiver er ophobet og venter på at blive installeret. Det er rum under opførelse. Men det er en meget smuk byggeplads, må man sige.

Således ser vi på én gang ind i rum og ind i Anette Harboe Flensburgs egen arbejdsproces - der jo går ud på at flytte rundt på rekvisitterne i modellerne for at opnå det ønskede motiv.

Der er derfor tale om metabilleder, som handler om det at male og om det at konstruere egnede motiver - eller med hendes egne ord i den fine katalogbog, som hun udgiver i forbindelse med udstillingen.

Det handler om ”fremkaldelse af tingene som maleri”. Og som professor i arkitektur Carsten Thau udtrykker det i sin glimrende katalogtekst: ”I dag hvor man overalt møder elektroniske lysskærme, er det tankevækkende at se lysvægge malet med pigment. Historien folder noget ind.”

Afslutningsvis bør det nævnes, at Flensburg på opfordring af Ny Carlsbergfondet for kort tid siden malede to store interiørmalerier til den øverste etage i Rigshospitalets nye Patienthospital. Det er stedsspecifikke værker skabt i samme ånd som hendes malerier på Brandts 13. De går i fornem dialog med så vel de eksterne som de interne omgivelser.

Desuden skabte hun i 2009 en ny altertavle til barokalteret i Uggeløse Kirke, en romansk landsbykirke i Nordsjælland.

Her har hun malet et symbolsk opstandelsesmotiv i form af en vindeltrappe, som antyder en jakobsstige. Altertavlen er malet i komplementærkonstrasterne rød og grøn og spiller fornemt sammen med kirkens øvrige inventar.

kultur@k.dk

Anette Harboe Flensburg er født 1961 og har ud over sine udstillinger også malet to store interiørmalerier til den øverste etage i Rigshospitalets nye Patienthospital og skabt en ny altertavle til barokalteret i Uggeløse Kirke i Nordsjælland. Her ses udsmykningen af Patienthospitalet. Foto: Brandts