Prøv avisen
Bog

Interessant roman fra Thy

3 stjerner

Ungdomsoprør, Indre Mission og et mord er blandt emnerne i Jan Morells roman

Titlen på Jan Morells roman er dramatisk: ”Farvehandlerens søn fra Thy blev gift med en morder”. Men den begynder stilfærdigt med rids af en barndom i Thisted i 1950’erne. Dér træffer vi hovedpersonen, Michael, som dreng, hvor han vokser op i kontakt med både kirke og søndagsskole. Man kan med en vis ret sige, at der ikke sker særlig meget omkring ham. Mest lutter almindeligheder. Men når de ses med et barns undrende blik, bliver selv det mest almindelige noget særligt. Netop dette har Jan Morell en fin sans for. Det roligt skildrede barndomsmiljø er det bedst forløste i romanen.