Prøv avisen
Bog

Interessant roman fra Thy

3 stjerner

Ungdomsoprør, Indre Mission og et mord er blandt emnerne i Jan Morells roman

Titlen på Jan Morells roman er dramatisk: ”Farvehandlerens søn fra Thy blev gift med en morder”. Men den begynder stilfærdigt med rids af en barndom i Thisted i 1950’erne. Dér træffer vi hovedpersonen, Michael, som dreng, hvor han vokser op i kontakt med både kirke og søndagsskole. Man kan med en vis ret sige, at der ikke sker særlig meget omkring ham. Mest lutter almindeligheder. Men når de ses med et barns undrende blik, bliver selv det mest almindelige noget særligt. Netop dette har Jan Morell en fin sans for. Det roligt skildrede barndomsmiljø er det bedst forløste i romanen.

Men den handler om det meste af et liv – og et meget omskifteligt liv. Man ser det lidt i det fjerne, skønt man formelt er tæt på. Man får stikord til mere, end man som læser virkelig oplever. Romanen er interessant, men mangelfuld. Michael har kreative talenter, måske kan han blive kunstner, måske sanger. Men hele tiden kommer der noget i vejen. Så det bliver ikke til ret meget med noget som helst.

Han påvirkes stærkt af ungdomsoprøret – og træffer Gitte. Da han ser hende første gang, ligger hun livløs på fortovet. Han sørger for, at hun bliver hjulpet. Senere bliver de gift. Det viser sig, at hun plages af skyld – dæmonerne skriger som hyæner ved hendes seng. Årsag: Hun har dræbt et menneske. Ingen ved det, men i erkendelse af det uudholdelige i for altid at skulle leve med hemmeligheden beslutter hun endelig at gå til politiet.

Efter at have fået den historie sidder man tilbage med en fornemmelse af, at der er mere i den, end Jan Morell får frem. For eksempel en religiøs dimension. Vi får nemlig at vide, at Gitte begynder at gå i kirke.

Hun og Michael er da flyttet til Klitmøller, der spillede en rolle for ham i hans barndom. Han mødte Indre Mission, nu husket ”som en form for praktiseret socialisme” med påfaldende mindelser om den solidaritet, han tidligere oplevede på en socialistisk efterskole. Og han ser sin egen socialisme som en mulig konsekvens af, at han er vokset op i et kristent miljø. Og samtidig med, at han fortsætter sit arbejde på den yderste venstrefløj, vælges han ind i menighedsrådet. Ligeledes disse træk er eksempler på temaer, der kunne have været udfoldet mere.

Romanen slutter på én gang tragisk og optimistisk: Gitte dør af kræft, og Michael køber efterfølgende en trawler, med hvilken han sætter kurs mod fremtiden. Det sker med en hilsen til digteren Jakob Knudsen: ”Se, da stiger solen af hav på ny”.