Jul på dansk med kongeligt stjernestøv

Universitetskoret Lille Mukos julekoncert i København trak fuldt hus

Tradition og fornyelse – i den rækkefølge – er konceptet for Lille Mukos årlige julekoncert i Holmens Kirke i København, der også i år samlede fuldt hus i Christian den Fjerdes gamle bygning i hjertet af København.

Traditionen bygger på et solidt fundament: Universitetskorets sanglige udfoldelser akkompagneres af to rutinerede fløjtenister, Eva Østergaard og Nikolaj von Scholten, samt en af Danmarks bedste harpespillere, Tine Rehling. Dertil kommer naturligvis kirkens organist og kantor, Jakob Lorentzen, der desuden står for arrangementerne af både de danske og internationale julesalmer og -sange. Undervejs i koncerten rejser alle sig tre gange for sammen med kor og solister at synge nogle af de mest skattede julesalmer, kulminerende med ”Julen har bragt velsignet bud”.

Fornyelsen bestod i år af de to solosangere, der begge har stjernestatus, såvel på Det Kongelige Teater som på diverse scener i udlandet. Sopranen Sofie Elkjær Jensen har gennem de senere år været inde i en forbløffende udvikling, senest på Operaen i København som Gerda i Hans Abrahamsens ”Snedronningen”. Som meget ung i faget debuterede hun tilbage i 2010 på vores nationalscene som Papagena i Mozarts opera ”Tryllefløjten”. Nærmest for hver gang, man hører hende, må man forbløffes over, hvor meget hun har lagt på i stemmefylde – og det i alle lejer. Hendes smukke legale klang kom også til udfoldelse i det vel nok mest krævende af hendes indslag, ”Mariae Wiegenlied” af Max Reger, som hun sang oppe fra orgelpulpituret.

Jeg mindes ikke tidligere at have hørt en Wagner-arie i Holmens Kirke, men netop i år føltes det passende, dels fordi man havde indforskrevet den fremragende danske Wagner-tenor Magnus Vigilius – han debuterer til sommer ved de berømte festspil i Bayreuth – dels fordi han sang arien ”Allmächtiger Vater” fra ”Rienzi”. Denne opera stammer fra 1840 og anses ikke blandt Wagners betydeligste, men arien gør sin virkning, ikke mindst i koncertsammenhæng.

Det internationale element fortsatte med franskmanden Francis Poulencs ”Quatre motets pour le temps de Noël”. De fire julemotetter, der efterhånden er en af Lille Mukos mange spidskompetencer, blev sunget a cappella på latin, begyndende med ”O magnum mysterium” – og fokuseret dirigeret af Kim Nandfred, der stod i spidsen for hele koncerten.

Vel er det en selvfølge, at julen kommer hvert år i december, men det er godt, at Poulencs musik kan minde os om, at den også er et stort mysterium.