Prøv avisen

Jyske Lov vender tilbage fra Sverige

Svenskerne returnerer onsdag det ældste eksisterende eksemplar af Jyske Lov fra 1280 til kulturminister Per Stig Møller (K), som i Kulturministeriet til gengæld afleverer svenske klenodier. Foto: Wikimedia.

Kulturminister Per Stig Møller får onsdag Jyske Lov efter 300 år i Sverige, og svenskerne får andre klenodier

Svenskerne returnerer onsdag det ældste eksisterende eksemplar af Jyske Lov fra 1280 til kulturminister Per Stig Møller (K), som i Kulturministeriet til gengæld afleverer svenske klenodier.

I godt 300 år er Jyske Lov opbevaret i Sverige, hvor klenodiet dukkede op i 1717. Dokumentet, Codex Holmiensis c 37, er en senere afskrift end den originale fra Vordingborg Landsting, hvor Jyske Lov blev givet på kongsborgen.

LÆS OGSÅ:DF kræver flere klenodier hjem fra Sverige

Dansk Folkeparti har længe krævet Jyske Lov og andre gamle danske kulturskatte tilbage fra Sverige. Partiet har konsulteret "den højeste sagskundskab" i sagen, den pensionerede kriminalkommissær Uno Røndahl fra Kristiansstad.

I 2009 bad daværende kulturminister Carina Christensen (K) Det Kongelige Bibliotek kontakte Kungliga Bibliotek i Stockholm for at drøfte en tilbagelevering af Jyske Lov.

Det er den yngste af tre lovbøger efter Skånske Lov og Sjællandske Lov, som blev kodificeret af kong Valdemar Sejr. Jyske Lov gjaldt for Nørrejylland, Sønderjylland til Ejderen samt Fyn, dog ikke de frisiske områder, hvor Frisisk lov gjaldt.

I 1683 blev Jyske og Sjællandske Lov afløst af Christian V's Danske Lov. I hertugdømmet Slesvig holdt Jyske Lov til den 1. januar 1900, da loven blev afløst af den tyske Bürgerliches Gesetzbuch (borgerlig lovbog).

Nogle af de kendteste ord på dansk stammer fra fortalen til Jyske Lov:

"Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøves ingen lov. Men ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor der er tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden".

Fortalens første sætning "METH LOGH SCAL LAND BYGGIES" står skrevet over indgangen til folketingssalen.