Prøv avisen

Kaj Munk for hele verden

Kaj Munks forfatterskab skal digitaliseres, så hele verden kan få mulighed for at læse ham. Her ses Kaj Munk i slutningen af 1930'erne. Foto: .

Digitaliseringen af Kaj Munks forfatterskab giver mulighed for international berømmelse, mener forskere

En hurtig søgning på internettet giver omkring 70.000 hit, så Kaj Munk er med andre ord ikke ganske ukendt ude i den store verden. I mellemkrigstiden var han en af de mest opførte dramatikere på teatre i Norden, og han har fortsat bud til vores tid: Hans stykker spilles i Tyskland, "Ordet" har været opført i Frankrig, i det nye år skal han op på Nationalteatret i Warszawa, og der er i øjeblikket en stigende interesse for Kaj Munk i den spansktalende verden, men måske er han på vej mod en international berømmelse af en helt anden dimension. En international berømmelse på linje med en Karen Blixen, en Søren Kierkegaard eller H.C. Andersen?

Under alle omstændigheder har Kaj Munk internationalt potentiale, mener blandt andre tidligere folketingsmand Niels Jørgen Langkilde, bestyrelsesmedlem i Kaj Munk Forskningscentret, som i 2005 blev oprettet på Aalborg Universitet i forbindelse med købet af Munks papirer.

Aalborg Universitet er i øjeblikket i gang med digitaliseringen af Kaj Munks forfatterskab. Indtil nu er hans dramatik - 69 skuespil - samt 295 prædikener digitaliseret og lagt på internettet, og målet er at få hele Kaj Munks forfatterskab, inklusive hans lyrik, prosadigtning og omfattende journalistik på nettet, hvor det på et senere tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt for alle interesserede. Det åbner for helt nye muligheder for international interesse for Kaj Munk.

"Tilgængelighed er noget af det væsentligste, når man skal finde ud af, hvad man skal forske i, og med den nye teknik bliver Kaj Munks forfatterskab nu tilgængeligt for studerende fra hele verden, som læser nordisk litteratur," påpeger Niels Jørgen Langkilde.

I første omgang får forskere på internationalt plan adgang via et virtuelt "forskerværksted". Det omfatter et stort noteapparat med alene til skuespillene over 3000 verbal- og realkommentarer samt udgivelses- og teaterhistoriske oplysninger, og forskere verden over skal nu bygge videre på dette materiale, oplyser professor Peter Øhrstrøm, formand for forskningscentret.

Foruden forfatterskabet er det tanken på længere sigt at udbygge databasen med foto fra teateropførelser af Kaj Munks dramatik, lydfiler og film. Samtidig indgår databasen i et EU-undervisningsprojekt, og planerne omfatter oversættelser til blandt andet engelsk og tysk, som en del af Munks forfatterskab allerede i dag er oversat til.

Niels Jørgen Langkilde mener, at Kaj Munks forfatterskab ikke er mere bundet til tid og nationalitet, end at det også har bud til en international verden:

"Samtidig havde han et ufatteligt dramatisk liv. Han kæmpede for sin sag og faldt for den. Selvom hans forfatterskab bærer internationale kvaliteter i sig selv, er Munks personlige skæbne helt klart med til at positionere ham. Det, vi nu mangler, er den store film om Kaj Munk, som ville give Kaj Munk den pr, som er nødvendig, for markedsføring har altid været nødvendig. Det forstod H.C. Andersen jo."

Forskerværkstedet i forbindelse med databasen med Kaj Munks forfatterskab er udviklet af adjunkt Ulrik Sandborg-Petersen og udmærker sig ved et meget fleksibelt og avanceret søgesystem, der i princippet kan bruges i forbindelse med alle forfatterskaber.

Første step i digitaliseringen af Kaj Munk, som om nogle år måske vil gøre "Ordet" og "En idealist" og alle de andre Munk-skuespil tilgængelige på e-bøger, blev markeret med et seminar på Aalborg Universitet forleden. Blandt deltagerne var tidligere chefredaktør Karl Otto Meyer, den gamle talsmand for det danske mindretal i Sydslesvig, som livet igennem har været optaget af Kaj Munks liv og forfatterskab.

"For mig er der ingen tvivl om, at Kaj Munk fortsat har bud til os alle, både nationalt og internationalt, og herunder altså også befolkningen både nord og syd for grænsen. Hans klare holdning til samfundsspørgsmål og hans klare forfatterskab taler deres eget sprog. Jeg har kun været uenig med Kaj Munk på ét punkt, og det var i spørgsmålet om mindretallets loyalitet over for herbergsstaten. Kaj Munk skrev, at de danske sydslesvigere loyalt og med god samvittighed trak i tysk uniform. Men ingen danske sydslesvigere gjorde det af hensyn til loyalitet over for Tyskland. De gjorde det for at overleve, og Kaj Munk glemte, at vi ved at være loyale over for Hitler mistede samvittighedsfrihed og sjælefred."

Med digitaliseringen er forarbejder til hidtil ukendt Munk-dramatik og hidtil upublicerede prædikener blevet gjort tilgængelige, og som den franske litteratur-professor Marc Auchet påpegede på seminaret, har man derved fået indblik i spændvidden i Munks dramatik, der strakte sig fra revy og komedie til de store historiske dramaer:

"Munk var påvirket af Shakespeare, Strindberg og Ibsen, men var alligevel helt sig selv, og hans skuespil blev båret af overbevisningen om det godes endelige sejr."

steens@k.dk