Prøv avisen

Kamp om at få Danmarks nationaldigter ud af glemmebogen

Etableret fond og nyt netværk er uenige om, hvem der må markedsføre H.C. Andersen.

Etableret fond og nyt netværk er uenige om, hvem der må markedsføre H.C. Andersen

Vil regeringen tage initiativ til en national og international H.C. Andersen-strategi?

Sådan lyder spørgsmålet, som Dansk Folkeparti i morgen stiller kulturminister Uffe Elbæk (R) ved en forespørgselsdebat i Folketinget. Og det er ikke kun Dansk Folkeparti, der ønsker øget fokus på H.C. Andersen. I fødebyen arbejder H.C. Andersen Fonden Odense på at rehabilitere digteren efter nogle stille år siden den store 200-års fejring i 2005. Senest har et nyetableret H.C. Andersen Netværk meldt sig i debatten om en national Andersen-strategi.

LÆS OGSÅ: Hvem ejer H.C. Andersen?

Alle vil de fremme interessen for og øge forskningen i H.C. Andersen, ligesom de er enige om, at digteren har et stort turisme-potentiale, som ikke udnyttes godt nok. Men de mange aktører risikerer også at spænde ben for hinanden i deres iver efter at få Andersen ud af glemmebogen.

Det er vigtigt, at vi står sammen og ikke skaber slør om, hvad vi vil, advarer universitetslektor Johannes Nørregaard Frandsen, som er næstformand i H.C. Andersen Fonden Odense.

Derfor tror jeg, at det vil være gavnligt for sagen, hvis det er de officielle spillere på området, som har kontakten til Kulturministeriet og det er Syddansk Universitet og Odense Bys Museer, som begge er med i fonden, fortsætter han.

Tidligere folketingsmedlem Niels Jørgen Langkilde (K), som er initiativtager til og koordinator for det nye netværk, er uenig:

Jeg tror ikke, at H.C. Andersen er så lille, at der kun kan være én talsmand for ham. Der er brug for mange, som arbejder for ham, siger han.

Der er også uenighed om, hvem der repræsenterer hvem. Og det er en uenighed, der har flere niveauer. For det første de private aktører i Andersen-netværket over for de offentlige i fonden. For det andet de lokalt funderede over for det nationale og internationale.

Vi har fokus på de private aktører og dem, der sidder uden for landet. Fonden er derimod forpligtiget på Odense og Fyn og mindre på det internationale. En Andersen-strategi er ikke kun en fynsk, men en national opgave, forklarer Niels Jørgen Langkilde.

Kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) er enig i, at regeringen må tage sit ansvar for en fornyet satsning på H.C. Andersen og ikke kun overlade det til fonden.

H.C. Andersen rejste jo fra Odense, da han var 14 år. Så det er ikke kun en opgave for Odense. Det er en national opgave at løse det, siger han.

Bøger side 7