Prøv avisen

Kast dig ud i livet

For meget erindringsstof præger roman

At kaste sig ud i livet og tage lussingerne, det medfører, synes at være mottoet for hovedpersonen i Stig Wandels debutroman. Forfatteren ville nok have bifaldet den næsten ordsprogsagtige formulering af hovedpersonens livsindstilling, for han krydrer selv sin beretning med moralske anekdoter og filosofiske spidsformuleringer. For meget, efter min smag.

Wandel har været i undervisningsbranchen igennem et langt liv og har valgt en hovedperson inden for samme branche: Einar blev cand.mag. i sprog og lærer i blandt andet gymnasieskolen. Vi følger hans særdeles omskiftelige liv, både personligt og arbejdsmæssigt; drivkraften var lyst og mod til nye udfordringer og en formidabel kontaktevne. Flere kærlighedsforhold og ægteskaber blev det til, det mest lidenskabelige og intense gav mødet med Kira, der var den midaldrende lærers unge elev. Det får bogens jegfortæller, en anden af Einars elever og senere ven, til at tænke på den græske kærlighedsmyte om mennesket, der i kærlighed søger sin fraspaltede halvdel for at blive hel igen.

Rammen for romanen er denne jegfortællers livslange venskab med Einar, udmøntet i samtaler og lange breve, når Einar var på farten. Pludselig hører brevene op, og år senere får jegfortælleren årsagen at vide. Det sætter ham i gang med at skrive.

Portrættet af Einar er præget af jegfortællerens beundring for en mand, der tør investere sig selv i livet og ikke giver op for modstand. I et efterskrift fortæller han om sin egen udvikling, mens han skriver, portrættet har altså også været selverkendelse. Om fortæller og den portrætterede er sider af samme person og romanens udgangspunkt måske selvbiografisk, får stå hen i det uvisse; men umiskendeligt er romanens præg af at være erindringslitteratur. For mange uvæsentlige detaljer opregnes møjsommeligt og memoire-agtigt, og for mange ræsonnerende betragtninger over livets mening eller mangel på samme hæmmer handlingens "flow". Måske skulle forfatteren have taget springet klarere ud i et fiktivt univers? Indvendinger til trods kan romanen læses med interesse: Portrættet af Einar og hans mod til at være sig selv giver stof til eftertanke, og hans udstråling, ikke mindst som underviser, kan fornemmes.

kultur@kristeligt-dagblad.dk

Stig Wandel: Fisk kan ikke drukne. 459 sider. 298 kroner. Under- skoven.