Prøv avisen

Kierkegaard som samtiden så ham

Søren Kierkegaard var efter sigende ikke så glad for at blive portrætteret. Men her er han malet en del år efter sin død af Luplau Janssen, 1902. – Foto: Det Nationalhistoriske Museum.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød fejrer forfatteren og nationalfilosoffen

Søren Kierkegaard beskrives ofte som en begavet Rasmus Modsat til sin tids intellektuelle og teologiske strømninger, men selvom han mildt sagt kom til at påvirke sin tid og eftertid, blev han alligevel også påvirket af datidens københavnske byrum og de mennesker, der omgav ham.

Nu kan man selv snuse til det samspil på udstillingen Søren Kierkegaard og den danske guldalder, der netop er åbnet på Det National-historiske Museum i Hillerød.

Søren Kierkegaard var en af de enere, der gjorde 1800-årenes første halvdel til en guldalder for dansk litteratur, kunst, videnskab og tænkning. Udstillingen binder Kierkegaards personlige historie og den nationale historie sammen med hans verdenskendte tanker, forklarer museets direktør, Mette Skougaard, i en pressemeddelelse i forbindelse med åbningen af udstillingen.

I museets katalog over udstillingen skriver museumsdirektøren videre, at det er museets håb, at udstillingen kan anspore gæsterne til at fordybe sig yderligere i Søren Kierkegaards værker og hans liv, som der findes rige udgivelser af og om.

LÆS OGSÅ:Kierkegaard var vores lys i det kommunistiske mørke

Det Nationalhistoriske Museum står heller ikke alene under fejringen af 200-året for den berømte filosof, der også markeres af blandt andet Københavns Museum og Det Kongelige Bibliotek. Men rammerne på Det Nationalhistoriske Museum, der har til huse på Frederiksborg Slot i Hillerød, lever i hvert fald op til titlen Søren Kierkegaard og den danske guldalder. For museet har ganske passende stillet sine guldalder-stuer til Kierkegaards rådighed.

Udstillingen tager samtidig udgangspunkt i museets samling af portrætter og københavnske bybilleder og fortæller derigennem om mennesket Søren Kierke-gaard hans baggrund, opvækst, liv og forfatterskab, herunder hvordan han forholdt sig til andre af guld-alderens markante personer som H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og flere andre.

Det sker blandt andet gennem Kierkegaard-citater til portrætter af tidens centrale skikkelser, og museets samling af københavnske prospekter får også hans bemærkninger med på vejen. Omvendt viser museet også en del af de citater fra de mange, der havde en mening om Kierkegaard.

Efter sigende var Søren Kierkegaard ikke meget for at lade sig portrættere, men i udstillingen kan man se et udvalg af de billeder af filosoffen, der blev til i hans samtid og i eftertiden.

Man kan på den måde få et indtryk af, hvordan Kierkegaard så ud, ligesom museet viser billeder af hovedpersonerne i Kierkegaards liv, herunder hans forlovede Regine Olsen, der som bekendt kom til at betyde en del for hans forfatterskab, selvom han selv hævede forlovelsen med hende.

En gåtur gennem udstillingen bliver på den måde også en vandring gennem det persongalleri og den by, der var med til at præge Kierkegaard og hans tænkning. Desuden udstilles andre genstande med relation til Søren Kierkegaard fra museets samlinger. I ugerne omkring udstillingsåbningen har museet arrangeret en forelæsningsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. Forelæsningerne introducerer bredt til aspekter af den danske guldalder, Søren Kierkegaard og andre af tidens centrale skikkelser, oplyser museet.

Udstilllingen Søren Kierkegaard og den danske guldalder kan opleves til og med den 11. november 2013.