Kirkegården i Risskov må vige for nyt boligområde

Der er ikke flertal for at bevare kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det stod klart onsdag aften, hvor lokalplanen for området for første gang blev behandlet i Aarhus Byråd

Kirkegården med afdøde patienter ved psykiatrisk hospital Risskov ved Århus. Foto: Morten Rasmussen

Trods protester fra blandt andet Foreningen for Kirkegårdskultur og biskoppen over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, må kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Risskov vige for et stort nyt boligområde.

Et flertal i Aarhus Byråd går ind for, at kirkegården sløjfes. Det blev fastslået onsdag aften, hvor byrådet for første gang blev præsenteret for det foreløbige lokalplanforslag, der ligger for området.

Psykiatrisk Hospital Risskov er en del af Aarhus Universitetshospital. Om få år skal det, som alle andre afdelinger, flyttes til det store supersygehus i Skejby. Det naturskønne område, hvor hospitalet og kirkegården ligger, bliver herefter til en ny bydel med op til 1200 boliger.

Jette Skive fra Dansk Folkeparti forholdt sig som den eneste i byrådet kritisk til nedlæggelsen af kirkegården.
 
"Vi kan ikke gå med til at sløjfe kirkegården. Det er ikke etisk i orden at sløjfe den endnu," sagde hun.
 
Ingen af de andre partiers ordførere havde problemer med at flytte gravstenene til en mindelund i et hjørne af parken, et såkaldt lapidarium, for at give plads til et antal rækkehuse, der hvor gravstederne nu ligger.

"Vi kan leve med, at den eksisterende kirkegård nedlægges", som Peter Hegner Bonfils fra Enhedslisten sagde under onsdagens debat om lokalplan-forslaget.

Formanden for Foreningen for Kirkegårdskultur Elof Westergaard, der er biskop over Ribe Stift, har påpeget, at kirkegården er et betydningsfuldt kulturhistorisk anlæg, der er vigtigt for at fastholde en del af psykiatriens historie, der ellers vil forsvinde.
 
"Det mindste vi kan gøre for disse mennesker, der mens de levede blev mishandlet og stigmatiserede, er, at lade dem hvile uforstyrret i døden", har han sagt. 

Lokalplanen for området har været sendt i forudgående offentlig høring i en periode i efteråret 2015, hvor der blandt andet blev holdt borgermøder. Herefter er der indsendt adskillige høringssvar til Aarhus Kommune.

På den baggrund besluttede Aarhus Byråd at sende forslaget tilbage til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, hvorefter det endnu engang skal tages op i byrådet, inden den endelige lokalplan kan sendes i høring.

Hospitalet i Risskov skal rømmes i 2019, og det ventes, at det kommende boligbyggeri i området først kan gå i gang i 2020.