Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Kirkekunstnerens værksted er kommet på museum

På udstillingen vises mere end 60 enkelte værker samt to forlæg til altertavlen, og der bliver også trukket tråde til andre udsmykninger af Peter Brandes. Foto: Foto fra kataloget

På Museet for Religiøs Kunst i Lemvig kan besøgende fra i dag få indblik i, hvordan kunstneren Peter Brandes de seneste fem år har arbejdet med udsmykningen af Nørre Nissum Kirke. De første skitser, tryk og afstøbninger er udstillet, men også de kunstneriske og teologiske overvejelser, der ligger bag det færdige alterparti

I november genåbnede Nørre Nissum Kirke. Første søndag i advent, med festgudstjeneste, høj sol – og indvielsen af et helt nyt alterparti. Herunder en altertavle i guld med 11 forskellige bibelske motiver.

Det er kunstner Peter Brandes, der har skabt den nye kirkekunst til middelalderkirken ved Limfjorden. Og nu får interesserede mulighed for at komme med ind i kunstnerens maskinrum og se, hvilket femårigt arbejde der ligger forud for det endelige resultat. Museet for Religiøs Kunst i Lemvig åbner nemlig i dag udstillingen ”Peter Brandes – Et gyldent alter til Nørre Nissum Kirke”, hvor alt fra de første skitser, prøvetryk samt forlæg til endelige figurer og relieffer er udstillet.

”Udstillingen giver en helt særlig mulighed for at komme helt tæt på kunstnerens tanker og idéer bag udsmykningen. Og ideen opstod, fordi museet jo ligger tæt på Nørre Nissum, og vi derfor fulgte lidt med fra sidelinjen i forhold til de fem år, hvor arbejdet stod på. På den måde gik det også op for os, hvor mange forskellige stadier der egentlig er i forbindelse med at skabe kirkekunst, og det maskrinrum åbner vi nu for offentligheden,” fortæller Signe Kahr Sørensen, der er konstitueret leder af museet.

På udstillingen vises mere end 60 enkelte værker samt to forlæg til altertavlen, og der bliver også trukket tråde til andre udsmykninger af Peter Brandes. Derudover er der udgivet et 100-siderskatalog på Forlaget Wunderbuch med både billeder og tekst, hvor kunstneren udfolder sine refleksioner om de enkelte elementer.

For Peter Brandes er det en oplagt idé, museet har fået med at udstille ikke kun de færdige værker, men også hele processen bag.

”Kunsten er i dag meget mere fragmenteret, end den har været før. Den kan ikke kun stilles frem som et endegyldigt produkt, men rummer netop også den løbende skabelsesproces, som publikum nu får indblik i. Og jeg oplever generelt en stor interesse for at finde ud af, hvordan ting bliver til. For vi lever jo i en tid, hvor folk mere og mere kommer på afstand af selve tilblivelsen af det, vi indtager og omgiver os med. Så den fremmedgørelse skaber faktisk et stort behov for at komme tættere på selve processen bag,” fortæller Peter Brandes, der samtidig fremhæver udstillingen som en mulighed for publikum til også at opleve kirkerummet i Nørre Nissum på en ny måde.

”Ethvert kunstværks styrke vokser ved dets fortolkningsmuligheder. Så ved at vise tilblivelsen, overvejelserne og de mange faser i processen, får man muligheden for bedre at forstå det endelige værk. Og det betyder, at du kan tage fra museet og hen i kirken med nye værktøjer til at møde kunsten i rummet. Omvendt kan du også komme fra kirken og hen på museet og sætte dine egne oplevelser ind i en større kontekst,” siger Peter Brandes.

Under sit arbejde med det nye alterparti til Nørre Nissum Kirke var Peter Brandes især inspireret af kirkens beliggenhed ved vandet samt nabokirken Sahls gyldne alter fra højmiddelalderen. Om sin fascination af guld som materiale til netop kirkekunst siger Peter Brandes:

”Guld er jo et materiale, som lægges på en form. Et relief. Men guldet får relieffet eller billedet til at fremstå som et spejl. Dog ikke kun som et spejlbillede af den, der kigger på det. Mere som et spejl af det, der er indeholdt i selve billedet, og som ligger ud over dig selv. Det spejler på den måde det, vi kan kalde det uhåndgribelige eller det guddommelige. Og derfor er det at arbejde med guld noget, der først bliver direkte håndgribeligt, når troen er til stede,” forklarer Peter Brandes, der i øvrigt selv er til stede ved ferniseringen på udstillingen i dag.

Udstillingen på Museet for Religiøs Kunst kan ses frem til den 21. maj. Den anmeldes her i avisen i næste uge.

På udstillingen vises mere end 60 enkelte værker samt to forlæg til altertavlen, og der bliver også trukket tråde til andre udsmykninger af Peter Brandes. Foto: Foto fra kataloget