Prøv avisen

Kirkerne er fyldt med korkoncerter

Korkoncerter er populære i juletiden. Her er det kammerkoret Camerata, der opfører Händels Messias i Holmens Kirke. Foto: .

Danmark har flere tusind amatørkor, og mange af dem har tradition for at holde koncert i december. Det giver aktivitet i kirkerne og stor fællesskabsfølelse blandt de involverede

Jul og kormusik hører sammen. For mange mennesker bliver det ikke rigtig jul, før de har hørt en live-opførelse af Händels "Messias" eller Bachs "Juleoratorium".

Men ud over de store halv- og helprofessionelle julekoncerter, der i december fylder de største af landets kirker, findes der en kæmpe underskov af amatørkor, der også har tradition for at søge hen i deres lokale kirke i december.

Der findes ingen eksakte tal på, hvor mange kor der findes i Danmark, men Steen Lindholm, der er konsulent i Dansk Amatør Musikforbund, vurderer, at der er op imod 3000, og antallet er stigende. Dermed er der også, siger han, et stigende pres på kirkerne, der dog for det meste glad og gerne åbner dørene for mange forskellige, men næsten altid meget velbesøgte julekoncerter.

"Amatørjulekoncerter hører med til mange danskeres juleforberedelser," siger Steen Lindholm og tilføjer, at sang og musik næst efter idræt er den største fritidsaktivitet i Danmark.

"Korkoncerter giver en masse liv i kirken, og det kan vi ikke få nok af," siger Karen Blauenfeldt Dam, der er sognepræst i Ringe på Midtfyn. Hun roser især det store korarbejde, der finder sted i kirken, men byder ligesom mange andre af landets præster også velkommen til den lokale musikskole, det lokale gymnasium og andre, der holder deres julekoncerter i kirken.

"Lige præcis julekoncerten er højdepunktet for mange kor. Den markerer afslutningen på et korår og giver korene lejlighed til at vise, hvad de har arbejdet med i årets løb. Der er en meget stor spændvidde i det repertoire, amatørkorene kaster sig over. Men i julerepertoiret er fællesnævneren altid glæde, uanset om man synger ?Dejlig er den himmel blå? eller ?Søren Banjomus?," siger Maria Winther Jørgensen, der er generalsekretær for Folkekirkens Ungdomskor og selv ivrig korentusiast.

Hun mener, at en amatørkorkoncert giver en helt særlig fornemmelse af fælleskab, som ikke kun gælder dem, der synger, men som omslutter alle tilstedeværende.

"Mange har tradition for at søge hen i deres lokale kirke, når der er julekoncert. Dertil kommer den store flok af familie og venner, der naturligt følger med et amatørkor. Ofte er der jo indlagt fællessange, og man oplever tit, at stemningen løfter sig, og der opstår en følelse af at være ét stort julekor. Fællesskabet omfatter koret indbyrdes, koret og publikum, publikum og kirken, og så er vi fælles om det glædelige budskab, som julen bringer," siger Maria Winther Jørgensen. Hun tilføjer, at kirkerne især i december gør det ud for lokale kulturhuse.

"Der er typisk gratis adgang til julekoncerterne, og det er en rigtig god ting, for kirken skal være åben for alle," mener hun.

washuus@k.dk