Prøv avisen

Kort om

Kort om nye danske romaner

DET MODERNE MENNESKES ENSOMHED er temaet i Dorthe de Neer-gaards debutroman for voksne. Og det er en ensomhed, der er så ubodelig og altgennemtrængende, at man rystes. Hovedpersonen er en hjemmehjælper på 35, der tilsyneladende lever sit liv gennem de gamle, hun passer.

Hun lytter på deres livshistorier, mens hun støvsuger, og bruger elementer af dem til at opbygge en historie om sig selv. I lang tid er løgn og sandhed uigennemskuelige for læseren. I sin fritid begraver hun døde fugle, duer fra Københavns gader eller de gamles undulater, på Assistens kirkegård. Over for fuglene kan hun give udtryk for den omsorg, hun ikke finder i forholdet til mennesker. I slutningen af romanen knyttes disse fugle til barndommen og moderen, der har svigtet og bærer ansvaret for det kærlighedsløse liv, datteren lever. Stramt og konsekvent opbygger de Neergaard et univers af tristhed, der bliver næsten klaustrofobisk. Det er synd for menneskene.

Dorthe de Neergaard: Eventuelle pårørende. 176 sider. 199 kroner. Gyldendal.

ALBERT ER FORFATTER MED succes og skal holde foredrag nær barndomsbyen, som han ikke har set længe. Faktisk har han bevidst holdt sig på afstand af den og sin familie. Nu overtales han af sin bror Niels til at besøge moderen, der ligger døende på et plejehjem, og han tvinges til at konfrontere sig med sin fortid, som han ser som en skamplet. Forældrene var daglejere på en større proprietærgård i 1930erne og 1940erne, moderen analfabet, faderen voldelig og fordrukken, og i det lokale omdømme rangerede folkene fra overdrevet lavt.

Endnu værre blev det, da Alberts to ældre brødre tog til Østfronten. Kun den ene kom tilbage i live. For ham er fortidens brændemærkning også bogstavelig i form af et SS på skulderen, og skammen forlader ham aldrig. De to brødre begynder at se hinanden igen og forsøger fra hver sin vinkel at forlige sig med fortiden. Niels forfølges af trusler og chikanerier, som han resigneret underlægger sig som del af en soning. Albert skriver sig nærmere på den ydmyge, forhutlede mor, han har slået hånden af, og på sin barndom. Romanen handler om personlig modning og accept af sig selv. For Niels kommer forsoningen, da døden nærmer sig, for Albert gennem kunst og kærlighed. Og det er denne kunstnermytologi, der er romanens svageste led. Albert-skikkelsen bliver mod slutningen eksalteret, mister jordforbindelsen og leverer for mange smil gennem tårer. Traumernes tyngde og den altødelæggende skamfølelse er derimod skarpt sanset og klogt formidlet.

Birgit Strandbygaard: Overdrevet. 160 sider. 179 kroner. Gyldendal.

NORIA ER FLYGTNING fra Kosovo og kommer til en lille vestjysk by for at skabe sig et nyt liv. Mødet med lokalbefolkningen bliver umiddelbart svært, dels fordi hun kæmper med barske minder fra hjemlandet, dels fordi folk i den lille by er alt andet end altfavnende og hjertelige. Også de kæmper med ar fra fortiden.

Byen emmer af sladder, dårlige vibrationer og slet skjult aggression. Romanen er bygget op med skiftende blik på de meget forskelligartede personer. De lokales hemmeligheder afsløres gradvist, og stillet over for deres konfliktfyldte forhold til sig selv og hinanden bryder Norias fortrængninger sammen, og hun må genopleve krigen og de ubærlige tab, den bragte med sig.

Således stiller romanen skarpt på barske livsbetingelser og begivenheder, der får verdener til at bryde sammen. Måske er her lige lovlig mange sammenbrud på spil i lige lovlig højstemt indpakning. Men bogen har et seriøst ærinde og er et sobert engagement i menneskesjælens krinkelkroge og derfor er det synd, at der er blevet sparet på korrekturlæsningen!

Kristian Massey: Døde sommerfugle i maven. 119 sider. Mellemgaard.

PETER BREDAHL HAR FÅET en god ide: Med den fiktive figur, natmanden Sigurd Brødmann og den autentiske, kgl. skuespiller Hans Christian Knudsen, som følgesvende drager vi på turné gennem landet for at skaffe midler til nødlidende efter Slaget på Reden 1801.

Sigurd har deltaget som frivillig i forsvaret af København uden direkte at komme i kamp, hvilket piner ham efterfølgende. Også hans arbejde med at tømme byens ildelugtende latriner er ham en pestilens, ikke mindst fordi han med sin gode uddannelse i faderens privatskole var bestemt til noget bedre. Skuespiller Knudsen bliver interesseret i denne socialt deklasserede, velbegavede mand og udtænker ham en vigtig rolle i sin Dannebrog-valfart.

Formålet er velgørenhed og national bekræftelse oven på nationens forsmædelige nederlag. Skuespilleren og natmanden får stor succes med deres nationale rejse, hvor højdepunkterne er tableauer, der anskueliggør både fædrelandets lidelse og storhed.

Romanen viser god sans for både disse nationalromantiske tankebaner og den virkelighed i Københavns underklasse, som var så ganske anderledes barsk. Der mangler til gengæld dramatisk drive, og indimellem er ordvalget betænkeligt moderne. Men læs den for et interessant tidsbillede!

Peter Bredahl: Dannebrog Valfarten. 376 sider. 229 kroner. Hovedland.

kultur@kristeligt-dagblad.dk