Prøv avisen

Kort om nye bøger om tro

Kort nyt om bøger

Som en central bibelsk skikkelse har Jomfru Maria været genstand for stor kirkelig debat og splittelse gennem tiden. For mens hun er blevet tilbedt af nogle, er hun blevet et symbol på "usund helgendyrkelse" af andre. Og hendes rolle for og i kristendommen har optaget teologer, historikere og kunstnere, siden "Maria- læren" for alvor blev en del af den kristne tænkning fra 300-tallet. Derfor er det også en overdrivelse, når Forlaget Facet på bagsiden af bogen "Ave Maria – Jomfru Maria i Rom" hævder, at "ingen ved andet om hende, end at hun omtales ved barnedåbens trosbekendelse". Til gengæld er det nok rigtigt, at det er de færreste, der har et indgående kendskab til hendes historie og de mange afledte forhold omkring hende sidenhen. Det lover forfatter og sognepræst i Vollsmose Torben Hangaard at råde bod på i bogen, der også er skrevet i undren over, at Jomfru Maria "ellers forbigås i tavshed". Bogen udkommer i øvrigt den 15. november på forfatterens 60-års fødselsdag.

Torben Hangaard: Ave Maria, Jomfru Maria i Rom – Hendes liv i tekst og billeder. 201 illustrerede sider. 199 kroner. Forlaget Facet.

"Ord til livet" er fuld af den slags ord, der kan tåle at blive mejslet ind i en gravsten. For de salmer, bibelvers og bønner, der trykt i den lille (ordknappe!) bog har det til fælles, at de har trøstet og opmuntret mennesker gennem mange generationer. Det er tidsløse ord, der "udtrykker menneskers erfaring af livet sammen med Gud", som præst ved Diakonissestiftelsen og bogens redaktør, Marianne Bønløkke, skriver i forordet. Bogen er blevet til som en del af Diakonissestiftelsens projekt "Livets afslutning", hvor man i undervisning af plejepersonale har sat fokus på åndelig omsorg og betydningen af ritualer. Men den kan læses af alle, der har behov for at finde trøstende ord at holde fast i. Og i forhold til mange andre andagtsbøger og citatbøger har den også den fordel, at layoutet er holdt i rolige farver, så bogens smukke fotos ikke kommer til at udkonkurrere ordene visuelt. For det er stærke ord, man kan leve af.

Marianne Bønløkke (red.), Ord til livet, fotos af Katrine Maria Kzeminski, Diakonissestiftelsen. 80 sider. 79 kroner. Unitas Forlag.

Der skrives heldigvis stadig salmer på livet løs. I et gensidigt samarbejde har præst og forfatter Niels Johansen og komponist Werner Knudsen for eksempel netop begået en ny sang- og salmesamling, der følger årets gang og tolker nogle af kirkeårets bibelske tekster. Og til hvert månedsskift har forfatteren forsynet samlingen med en lille poetisk tekst. Genremæssigt spænder samlingen fra den klassiske salme- og sangtradition til visen. Og "hvor teksten indbyder til det, bevæger musikken sig også over i jazzens og den rytmiske musiks toner", som det hedder i en pressemeddelelse fra forlaget. Sangtitlerne spænder også lige fra "Når jord og himmel mødes" til "Jeg drikker mig glad i september". Sidstnævnte er dog ingen drikkevise, men en hyldest til det berusende efterår: "Jeg drikker mig glad i september,/ dens svimlende himmel og sol/ og sidder så herligt beruset/ på en skævbenet havestol", skriver Niels Johansen i bedste Benny Andersen-stil.

Niels Johansen (tekster), Werner Knudsen (melodier): Hvem kaldte på erantis? og andre salmer og sange. 94 sider. 199 kroner. Unitas Forlag.

Der var lagt op til en indvielse med musikalsk pomp og pragt, da kunstneren Bjørn Nørgaard i 2007 kunne præsentere sin kirkeudsmykning "Du skal elske din fjende" i Christianskirken i Fredericia. Parallelt med Nørgaards storværk skrev præsten og salmedigteren Holger Lissner og dirigenten og komponisten Michael Bojesen 25 salmer. Salmerne blev digtet over de samme historier fra Det Gamle og Det Nye Testamente som et parallelt og selvstændigt værk, men undervejs i processen blev nogle af salmerne alligevel påvirket af billederne. Hver salme er skrevet ud fra en bibelhistorie, ligesom hver salme i samlingen er forsynet med et skriftsted, der dokumenterer den bibelske baggrund for den kunstneriske bearbejdning i salmeteksterne. Holger Lissner har kastet sig over opgaven med stor ildhu. Og han rammer for eksempel en teologisk kerne i sidste strofe af salmen "Nadveren": "Herre, giv os mod og kræfter/ så vi altid higer efter/ det, som kærligheden vil./ Lad os aldrig miste troen/ lad os aldrig bryde broen,/ du har spændt fra død til liv!"

Holger Lissner (tekster), Michael Bojesen (musik): Du skal elske din fjende – 25 salmer. 150 sider. Sælges for 298 kroner i blandt andet Christianskirken eller via elskdinfjende.dk.

kultur@k.dk