Prøv avisen

Kort om nye bøger om tro

Foto: .

Læs anmeldelser af nyudgivelser om tro

Gennem tiden er der gjort mange forsøg på at bringe Bibelen og bønslivet ind i børneværelset. Og nu er der udkommet en ny bogkassette, "Bibel og bønner for tumlinge", med to små bøger til formålet – "Tumlingebibel" og "Tumlingebønner". Bøgerne er oprindeligt skrevet af Sarah Toulmin, men de har fået en dansk bearbejdelse af religionspædagog Marie K. Monrad, der har sat sine egne tekster til Kristina Stepensons illustrationer. Som titlerne viser, er bøgerne beregnet til de mindste børn. "Tumlingebibel" genfortæller de bibelske fortællinger i små, helt forenklede historier, der på forskellige måder fortæller, at Gud passer på os. "Tumlingebønner" er både for forældre og børn, fordi der både er forslag til bønner for forældre og små forslag til, hvad børnene kan bede om, ligesom den indeholder små rim og citater fra Den Danske Salmebog og Bibelen. På den måde kan "Tumlingebønner" både bruges som andagtsbog for børn og voksne i et lille "to-bindsværk", der altså ikke kun er udgivet i en dansk oversættelse, men også i en dansk folkekirkelige udgave.

Sarah Toulmin: Bibel og bønner for tumlinge. Oversat af Marie K. Monrad. 160 + 64 sider. 148 kroner. Forlaget ALFA
.

"Bønnen er sjælens naturlige sprog. Der er noget alvorligt galt, når det føles som noget, vi burde gøre. Men det virkelige problem og den egentlige misforståelse er, at vi tænker på bøn, som noget, vi gør. I stedet skal vi forstå bøn som noget, Gud gør i os," skriver den amerikanske psykolog og kristne retræteleder David G. Benner. Og han gør på den måde op med tanken om bøn som en tung pligt i bogen "At åbne sig for Gud", der nu er udkommet på dansk. Benners hovedtese er, at bøn er en livsindstilling, og at "åbenheden over for Gud er det helt centrale i bønnen og det kristne liv". Undertitlen på bogen, "Lectico divina som ramme for et liv i bøn", er hentet fra en gammel klosterpraksis. Og ved hjælp af fire bevægelser i den gamle bønspraksis udforsker Benner bøn som opmærksomhed, undren, gensvar og væren, så man – optimalt set – ikke kun bliver et menneske, der beder, men så ens liv bliver bøn. Selv mener Benner dog, at en række psykologiske, teologiske og åndelige faktorer kan blokere for den åbenhed, der ellers kunne styrke bønslivet. Til gengæld giver han i bogen mange praktiske bud på, hvordan man gør bøn til en naturlig del af hverdagen – som for eksempel ved "at ånde Gud ind ved hver indånding og give Gud til verden ved hver udånding".

At åbne sig for Gud. David G. Benner. Oversat af Louise Øhrstrøm og Leif E. Kristensen. 172 sider. 199 kroner. Forlaget Boedal.

Et billede siger mere end 1000 ord, siger man. Før Reformationen i 1536 var kalkmalerierne endda også den eneste forkyndelse, de fleste danskere kunne forstå i kirken, hvor de timelange prædikener foregik på latin. Og religionspædagogen John Rydahl indvier i lære- og opgavebogen "Kunst og kristendom" folkeskolens ældste elever i, hvordan billeder og malerier har spillet en stor rolle i kristendommens historie – fra "verdenshistoriens første graffiti" i de romerske katakomber til kristne symboler i moderne reklamer. John Rydahls pædagogiske pointe er, at mange i vor tid har mistet fornemmelsen for de "kristne koder". For forståelsen for kristendommen også kan være en nøgle til at forstå kunst. "Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente er den store kode", som den engelske maler William Blake har sagt. Og sådan skal bogens undertitel, "eller jagten på den hemmelige kode", også forstås. For med afsæt i en række billeder og skulpturer tager John Rydahl eleverne med på en rejse gennem kirkehistoriens højdepunkter, som bogen opfordrer eleverne til at tænke over. For hvert kapitel afsluttes med elevopgaver og eksamensforberedende prøveopgaver.

John Rydahl: Kunst og kristendom. 80 sider. 175 kroner. Aline.

"Gi' musikken videre" er både navnet på en dejlig dobbelt-cd og en billedrig inspirationsbog om den rytmiske musik i børne- og ungdomskirken på Nørrebro i København, der har udviklet sin egen rytmiske musikprofil siden 1999. En af bogens pointer er, at den rytmiske musik kan være med til at få flere mennesker i kirke. "Hvis kirken stadig skal være folkets, må den også åbne for fornyelser, der nok møder den kirkevante, men også rækker ud mod de mange kirkefremmede og spirituelt søgende, der stadig søger kirken," hedder det i bogen. Visionen er heller ikke at udslette traditionen, men tværtimod at "sammensmelte en flere hundredårig kirkemusik-tradition med nutidens musik". Og som en kirkehistorisk gestus er bogens motto hentet fra Paulus: "Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Gud og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi Navn" (Ef. 5, 19-20). Ud over indlæg fra præster, organister og salmedigtere, der har haft stor betydning for den rytmiske kirkemusik i Danmark de seneste 25 år, indeholder bogen også noder og becifringer til 12 salmer, der har fået nyt rytmisk liv i Brorsons Kirke. På den måde lever bogen også op til sin titel.

Janne Mark og Esben Eyermann: Gi' musikken videre. Foto: Jesper Nord, med flere. 2 cd'er + 132 sider. Samlet pris: 249 kroner. Unitas.

ohrstrom@k.dk