Prøv avisen

Kort om nye bøger om tro

"Vi ved alle, at livet er kort, at det kun består af øjeblikke, som væves sammen til minutter og timer, uger og år. At døgn er dyrebare, opdager vi først for alvor, når vores tid til liv og fællesskab bliver begrænset. Sygdommen lader os ane, at den slags grænser findes. Døden fastsætter grænserne. Den viser os, hvor dyrebare døgnene er," skriver den norske præst, forfatter og salmedigter Eyvind Skeie i bogen "Dyrebare døgn – vandring i sorgens landskab". Bogen er blevet til i løbet af hans og familiens afsked med en svoger, der fik konstateret kræft. Andreas, som svogeren og vennen hed, havde fulgt forfatteren igennem 25 år. Og Eyvind Skeie beskriver selv sin egen vandring i sorgens landskab som en tilstand, der følger en, uanset hvad man laver. Men målet med bogen er at hjælpe læseren til at tage afsked med den døende på en god og værdig måde, ligesom bogen er tænkt som en hjælp til at komme igennem den smertelige proces, det er at opdage, at døden er en del af virkeligheden. Men Eyvind Skeie er ikke præst for ingenting. For døden får ikke det sidste ord i bogen. Og hvert kapitel afsluttes nemlig med et digt af forfatteren, der allerede er kendt for sine bøger om sorg.

Eyvind Skeie: Dyrebare døgn. 132 sider. 199 kroner. Lohse.

"Jeg tror, at det er sandt, at det, vi ser på i lang tid, har indflydelse på os," skriver den britiske forfatter Ann Persson i bogen "Kærlighedens cirkel – en refleksion over Rublevs treenighedsikon". Bogen er blevet til, efter at hun skulle gennemgå en øjenoperation, hvor hun måtte ligge med ansigtet nedad i 14 dage. For at muntre hende op konstruerede hendes mand en bænk med et hul i, så hun i det mindste kunne kigge ned på sit yndlingsikon, "Den hellige treenighed", malet af den russiske kunstner Andrej Rublev. Det ikon er "formodentlig et af de mest kendte og højest elskede ikoner fra den ortodokse kirke". Men for Ann Persson voksede ikonets betydning, mens hun var tvunget til at studere det fra sit akavede sygeleje. For ved at se på ikonet som et "vindue til det guddommelige" blev dybden i Treenigheden også klarere for hende. Det blev et middel til at fordybe sig i bøn og meditation over, hvem Gud er. Samtidig blev hun optaget af ikonografi og fandt hurtigt ud af, at interessen for ikoner er støt stigende i vores del af verden – ikke blot på grund af deres kunstneriske kvaliteter, men også, fordi de kan være med til at berige andagts- og bønslivet. Og bogen er netop tænkt som en introduktion til det formål. Desuden får læseren et rids af ikonografiens historie og tradition. Hvert kapitel afsluttes med en række spørgsmål, der lægger op til, at man reflekterer videre selv.

Ann Persson: Kærlighedens cirkel. Oversat af Anne Grete Rasmussen. 112 sider. 149,95 kroner. Lohse.

Pave Johannes Paul II (Karol Józef Wojtyla, 1920-2005) blev pave i 1979 og i sidste måned blev han helgenkåret. I den anledning har Katolsk Forlag udsendt hans "åndelige testamente" under titlen "Erindring og identitet". Bogen, der bygger på en række samtaler omkring årtusindskiftet, blev hans sidste værk. Men nu er det både blevet forsynet med et forord af den biskop Czeslaw Kozon og et efterskrift af Torben Riis, ligesom forlaget har sørget for et danskvinklet appendiks med fotos fra pavens karriere, idet der mellem billederne af hans udenlandsrejser og besøg i fængslet hos den mand, der ville myrde ham i 1983, også er et billede fra hans besøg i Danmark. Selv blev han netop kendt for sine initiativer til dialog og mange udenlandsture, der også fik stor politisk betydning, men han var også "et menneske, der bar mærkerne af det 20. århundredes dramatiske begivenheder på legeme og sjæl: nazismen, kommunismen og terrorismen", som forlaget skriver på bagsiden af bogen. Og i "Erindring og identitet" reflekterer han over eviggyldige spørgsmål som ondskabens mysterium, frihedens gave og Guds barmhjertighed som det sidste, afgørende ord, men også over betydningen af Polen og hele Europas historie i lyset af evangeliet og den nyere historie.

Johannes Paul II: Erindring og identitet. 186 sider. 199 kroner. Katolsk Forlag.

Børn er små filosoffer. For de tænker ofte over livets store spørgsmål og alt det, der handler om tro. Og med bogen "Hej Gud og alle engle – en tale-, tegne- og tænkebog" ønsker journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl at give børn og deres forældre et rum til at tale om troen. Bogen er derfor ikke helt udfyldt, så der er plads til, at barnet for eksempel kan fortælle Gud en hemmelighed på skrift.

"Gud er en god lytter og kan være god at tale med eller bede til, når man for eksempel er glad, ked af det, forundret eller sur. Bogen hjælper barnet til at sætte ord på disse følelser – både over for sig selv og over for Gud og viser, hvordan den voksne kan støtte barnet i at bede til eller tale med Gud," skriver forlaget om bogen, der både kan bruges til hyggelæsning eller som en dagbog, hvor barnet – selv eller med en voksen – kan skrive sine tanker ned. Bogen rummer desuden en række opslag, der er relateret til jul, påske, pinse og til barnets dåbs- og fødselsdag, mens Karen Smedegaards fine farvetegninger sikkert er med til at gøre bogen sjov at bladre i for de mindste.

Malene Fenger-Grøndahl: Hej Gud og alle engle. Illustrationer: Karen Smedegaard. 80 sider. 149 kroner. Unitas.

ohrstrom@k.dk