Krøniken om Rusland

Lev Tolstojs mesterværk »Krig og fred« udkommer i dag for første gang i en komplet dansk udgave

Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoj, Leo Tolstoi, 9. September 1828 Jasnaja Poljana near Tula - 20. November 1910 Astapowo
Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoj, Leo Tolstoi, 9. September 1828 Jasnaja Poljana near Tula - 20. November 1910 Astapowo Foto: bilwissedition.com

Romanen »Krig og fred« fra 1864-1869 er ikke bare et kunstnerisk højdepunkt i den russiske forfatter Lev Tolstojs samlede produktion. Det er ganske enkelt et gedigent mesterværk i verdenslitteraturhistorien, hvori Tolstoj med stort, stort overblik beretter om det russiske folks liv og hverdag under såvel krigeriske som fredelige forhold i årene 1805-1820.

Siden Tolstojs originaludgave så dagens lys i 1860'erne, er romanen udkommet i en lind strøm af danske udgaver. Nu foreligger en revideret oversættelse, der i modsætning til de tidligere udgaver også indeholder en dansk oversættelse af Tolstojs historiefilosofiske epilog til romanen. Vi har således for første gang fået en komplet dansk udgave af »Krig og fred«.

Romanen begynder i Petersborg i 1805. Napoleon har netop kronet sig selv som kejser og er for alvor begyndt at rasle med sablen i bestræbelserne på at udvide det franske rige og flytte rundt på verdenskortets grænser. Det er noget, der sætter sine spor i magtens korridorer i Petersborg, hvor man er begyndt at frygte et angreb fra Napoleon.

Og angrebet kommer. Efter at have indtaget Østrig og knust den preussiske stormagt går den franske hær ind i Rusland. En række russiske nederlag på slagmarken tvinger i sommeren 1807 Aleksander den Første af Rusland til at underskrive de såkaldte Tilsit-aftaler, der forpligtede Rusland til at være Frankrigs forbundsfælle.

Krig afløses af fred, men Frankrig og Rusland kommer atter på kollisionskurs, og i 1812 indleder Napoleon et stort felttog mod Moskva. Det bliver katastrofalt for den franske hær. Den russiske vinter er hård, og det kniber med at få forsyninger frem til fronten, så Napoleon må indlede et tilbagetog med store tab til følge. Og da Rusland, England, Østrig og Preussen senere danner fælles front mod Frankrig, må den franske kejser til sidst erkende sit nederlag.

Midt i disse dramatiske begivenheder folder Tolstoj sin store familiesaga ud. Tre russiske adelsfamilier - Rostov, Bezukhov og Bolkonskij - toner frem og danner centrum i en stor og mægtig Ruslandskrønike. Vi er med, når der spilles op til dans og en festklædt russisk adel holder på formerne og bukker og nejer for hinanden i Petersborgs og Moskvas store balsale. Vi er med, når storpolitiske traktater og streger på landkortet forvandler sig til død og lemlæstelse for unge soldater i kamp. Og vi er med, når livet på landet går sin vante gang, langt fra baller og krigsinferno, og bonden med nøjsomhed pløjer sin mark og malker sin ko.

Krigen uden helte

Persongalleriet i romanen er enormt, og Tolstoj viser rundt i alle hjørner og lag af 1800-tallets russiske samfund - fra de store politiske begivenheder til dagliglivets små episoder, fra adelens bonede gulve til bondens hårde bænk. Her giver det virkelig mening at tale om litterært bredformat.

Der er ingen store helte i »Krig og fred«, men masser af mennesker af kød og blod. De lever og elsker, drømmer og dør, mens krige adskiller og fred forsoner. Og undervejs hylder Tolstoj kærligheden og det enkle liv og udtrykker i klare vendinger sin afsky for krigens væsen.

I den filosofihistoriske epilog til romanen følger Tolstoj en række af sine romanpersoner frem til 1820 og redegør blandt andet for den reaktion, der fulgte i kølvandet på de dramatiske og turbulente år under Napoleonskrigene. Som Tolstoj fastslår: »Selv om historiens hav på overfladen syntes roligt, var menneskeheden ligesom tiden uophørligt i bevægelse. Forbindelser mellem forskellige menneskegrupper dannedes og opløstes, nye årsager blev forberedt til staters opståen og forsvinden, til folkeslags forskydninger.«

Med epilogen slår Tolstoj en handlingsmæssig krølle og civilisationskritisk sløjfe på sit storstilede panorama over Rusland i begyndelsen af 1800-tallet. Godt, at vi endelig har fået denne epilog på dansk, og godt, at romanen nu er udgivet i en revideret oversættelse. »Krig og fred« er en magtdemonstration af en roman - en klassiker, man mærker som store episke sus helt ned i mellemgulvet.

Lev Tolstoj: Krig og fred. Bind 1 og 2. Roman. På dansk ved Ann Bohr, Georg Sarauw, Gudrun Sterner-Petersen, C.W. Volkersen, Ad. Stender-Petersen og Marie Tetzlaff. 719 + 720 sider. 599 kroner. Gyldendal.

kultur@kristeligt-dagblad.dk