Prøv avisen

Kultur kan virke som modgift mod stress og depression

Kultur skal støtte folk med stress og depression, og det skal en række projekter, som dette i Aalborg, hjælpe med. En gang om ugen er deltagerne i projekt Kulturvitaminer i Aalborg til sang på Den Rytmiske Aftenskole i Nordkraft. Fra venstre er det Diana Borup Kristensen, Britta Christensen, Eva Lantau Olsen og Mette Rosenørn Jensen. Foto: René Schütze/Polfoto

Fire kommuner er klar med pilotprojekter, der skal bruges som inspiration til, hvordan langtidssygemeldte kan tilbydes kulturelle aktiviteter

For Mads Duedahl, der er rådmand for både Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, er der ingen tvivl: Stress, depression og anden mental usundhed er vor tids store sundhedsmæssige udfordring, og kultur kombineret med fællesskab bør være en del af værktøjskassen.

Stress, angst og depression skal behandles med kultur

Aalborg er sammen med Vordingborg, Nyborg og Silkeborg kommuner, somSundhedsstyrelsen harudpeget til at gennemføre pilotprojekter, der skal udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere med stress, angst og moderat depression.

”Kultur på recept” hedder initiativet, der er tildelt syv millioner kroner af regeringens såkaldte satspulje. Baggrunden er, at international forskning peger på, at mennesker med psykiske helbredsproblemer generelt får det bedre, når de deltager aktivt i eksempelvis musik-, litteratur- og kunstudfoldelse.

”Der er i øjeblikket 35.000 danskere, der hver eneste dag melder sig syge på grund af stress. Det er en kæmpestor udfordring, for vi har ikke særlig megen viden om, hvad der virker. Vi kan ordinere løbeture, krystalterapi, korsang eller mindfulness, men det er naturligvis vigtigt for os at vide, hvad patienterne har glæde af, og derfor hilser jeg kultur på recept-projektet meget velkomment,” siger Mads Duedahl (V).

Aalborg Kommune er den af de fire, der er længst fremme. Allerede i oktober i år begyndte to hold a 10 personer på et 10-ugers forløb med tre ugentlige aktiviteter:

Sangundervisning på en musikskole, guidet fælleslæsning på biblioteker og ture ud på kommunens kulturinstitutioner, eksempelvis Aalborg Teater og kunstmuseet Kunsten.

Særligt fokus på mændene

Efter nytår følger et nyt hold hver fjerde uge, og målet er at få 100 aalborgensere igennem forløbet om året. I Nyborg Kommune er man her i december gået i gang med at rekruttere deltagere til to hold, der begynder i januar, hvoraf det ene er målrettet mænd.

I et samarbejde med Nyborg Slot og det kulturhistoriske museum Borgmestergården er det meningen, at fysisk og aktiv deltagelse skal have en bærende rolle. Ifølge projektleder Mathilde Kihl Kellermann skal mændene blandt andet skyde med bue og pil og partere en gris på middelalderlig vis.

”Mænd er generelt sværere at nå end kvinder med sundhedsfremmende tilbud. Ved at udvikle et tilbud specifikt målrettet mænd og i de unikke rammer omkring et kongeslot fra middelalderen håber vi at kunne tilbyde noget, som mændene opfatter som mere relevant end for eksempel et tilbud om mindfulness,” siger hun.

Janus Møller Jensen, der er afdelingsleder på Nyborg Slot og Borgmestergården, supplerer:

”Autentiske, historiske steder har en iboende kraft, der fjerner fokus fra dig selv. Fra vores formidlingsarbejde ved vi, hvordan de historiske rammer kan inspirere vores gæster og sætte gang i aktiviteter og forestillingsevne. Det er fantastisk, hvis vi kan bidrage til, at syge borgere kan få det bedre.”

Kulturaktiviteter påvirker livskvaliteten positivt

Johannes Larsen Museet i Kerteminde er en anden af de kulturinstitutioner, der indgår i projektet i Nyborg. Og ligesom i Aalborg vil også biblioteker og musikskoler indgå i de ugentlige aktiviteter.

Også Vordingborg og Silkeborg Kommuner er gået i gang med at rekuttere langtidssygemeldte til hold, der går i gang i løbet af januar.

I Vordingborg har man i forvejen erfaringer med blandt andet et kor for KOL-ramte og dans for demente.

I Silkeborg har man valgt at inddrage kulturinstitutioner som Riverboat Jazzfestival, Museum Jorn og KunstCentret Silkeborg Bad, og her kommer deltagerne til at følge tre kulturelle spor: en ugentlig fælleslæsning eller fælleslytning på biblioteket, en kulturoplevelse som tilskuere og et udøvende forløb i eksempelvis kor eller maleværksted. De fire deltagende kommuner er udvalgt på baggrund af 11 ansøgninger.

Ifølge projektleder i Sundhedsstyrelsen Tue Kristensen tager forsøgene i de fire danske kommuner udgangspunkt i erfaringer fra svenske Region Skåne. Her viser en efterfølgende evaluering, at mellem 30 og 40 procent af deltagerne oplever, at deres sundhedsrelaterede livskvalitet er blevet bedre, efter at de har deltaget i et forløb med kulturaktiviteter.

Forsøgene med kultur på recept i Danmark kører frem til udgangen af 2019, hvorefter de skal evalueres.

”Vi forventer at kunne høste nogle erfaringer fra pilotprojektet, som andre kommuner kan bruge som inspiration til, hvordan de kan organisere og tilbyde kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere,” siger Tue Kristensen.

I Aalborg ser Mads Duedahl blandt andet kulturaktiviteterne som en bærende kraft for fællesskaber.

”Kultur kan noget med at knytte folk sammen. Mange af de her mennesker har tabt relationer på gulvet på grund af deres sygdom. Det her kan give dem nye relationer og noget at være sammen om, der forhåbentlig kan gøre dem mere parate til at vende tilbage til arbejdsmarkedet,” siger han og tilføjer:

”Jeg tror, at kultur af mange vil blive opfattet som mindre forpligtende og mindre angstprovokerende end eksempelvis mindfulness eller fodbold. Samtidig åbner det døre for ny viden og indsigt, der kan give borgere fornyet lyst til livet.”

Foto: René Schütze/Polfoto