Prøv avisen

Kulturarv er truet af momsregel

Det var aldrig intentionen at tage penge fra området, lyder det fra alle sider i Folketinget. Siden har kulturminister Bertel Haarder (V) uden held forsøgt at finde penge til at dække hullet. Foto: Petra Theibel Jacobsen

Politisk fejl fører til fyringer på landets bevaringscentre. Kulturminister Bertel Haarder (V) er kaldt i samråd

Ups, det var ikke meningen. Sådan lyder svaret på en politisk beslutning, der har vist sig at have omfattende, utilsigtede konsekvenser for landets kulturarv.

Det handler om en momsregel, der gør, at arbejdet med bevaring af historiske genstande og steder bliver beskattet. Og det fører nu til afskedigelser på landets institutioner, der står for blandt andet konservering og restaurering af museumsgenstande, kirker, herregårde og arkiver.

Fejlen opstod, da den forrige S-R-regering fik bred politisk opbakning til at ændre museumsloven i 2012. Det medførte, at det årlige tilskud på cirka 13 millioner kroner, der før gik direkte til landets syv bevaringscentre, i stedet sendes til museerne tilknyttet centrene og pålægges moms. Ændringen trådte i kraft i januar 2016 og fjerner omkring 20 procent af midlerne til bevaringsarbejdet.

Men det var aldrig intentionen at tage penge fra området, lyder det fra alle sider i Folketinget. Siden har kulturminister Bertel Haarder (V) uden held forsøgt at finde penge til at dække hullet. Ifølge museernes organisation, ODM, er der tale om en tåbelig sag, blandt andet fordi det er statens egne penge, der ryger tilbage til staten. Det giver jo ingen mening, siger ODM-direktør Nils M. Jensen.

På bevaringscenter Vest i Ølgod skal man eksempelvis betale moms af et statstilskud på fire millioner kroner, og det medfører afskedigelse af et til to årsværk ud af syv. Og fra bevaringscentret i Skive har Nils M. Jensen fået oplyst, at man ikke har midler til at fortsætte arbejdet efter 2016.

”Man udhuler bevaringsstedernes økonomiske fundament. Det er små virksomheder, der rammes hårdt, selvom det måske ikke er store beløb,” siger direktøren Nils M. Jensen.

Sagen bliver ikke bedre af, at museerne i forvejen har problemer med bevaringsarbejdet. I 2014 kom Rigsrevisionen med en hård kritik af Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og de statsanerkendte museer, der blev beskyldt for at forsømme indsamling, registrering og bevaring af kulturarven.

SF's kulturordfører, Holger K. Nielsen, har indkaldt kulturminister Bertel Haarder i samråd om sagen i marts og skriver i et spørgsmål til ministeren:

”Problemet er således, at kvaliteten af bevaringen er for dårlig, imens tilskuddet til bevaring af kulturarven bliver markant mindre.”