Prøv avisen

Tre kulturledere: Kulturbesparelser går ud over hele Danmark

Hvordan rammer besparelserne kulturlivet? Morten Hesseldal, Svante Lindeburg og Orla Madsen, som alle arbejder i kulturlivet svarer. Foto: Scanpix

Regeringen vil skære 600 millioner kroner i støtten til kulturlivet de næste fire år. Tre kulturledere fortæller, hvordan det rammer dem og kunsten

Svante Lindeburg, direktør forkulturfestivalen Golden Days i København

Vi mister næsten 2 millioner ud af et samlet festivalbudget på 4,5 millioner. Så det rammer hårdt. Det gælder især midler fra Kulturmetropol Øresund, som vi har brugt til at samarbejde med kommuner på hele Sjælland. Vores opgave er at få historien ud til flest mulige.

Det er beklageligt, at vi ikke længere vil kunne hjælpe en række kommuner med at synliggøre deres historie og historiske lokalitet.

Besparelserne kommer til at betyde, at vi i højere grad bliver en københavnerfestival. Det er paradoksalt, når den politiske øvelse netop har været at flytte kulturkroner ud af hovedstaden.

Vores årlige historiske festival skal nok bestå, måske i lidt mindre format. Så har vi helt konkret måttet afskedige to fastansatte i denne uge, som har været her i mange år og har en uvurderlig viden og erfaring, vi vil savne.

Vi har tidligere været i stand til at løse andre opgaver for forskellige ministerier, men med et mindre sekretariat vil det blive svært at gøre i fremtiden.

Hvad kan I selv gøre?

Det kan betyde, at vi i stedet for at fokusere på vores kerneopgave må lave andre ting, som vi ikke er sat i verden for.

Vi ser os selv som et generøst videnssted, hvor museerne og kulturinstitutionerne kan mødes på tværs og synliggøre deres viden, men også som et kompetencehus, der altid stiller op og deler vores erfaring og ekspertise uden beregning. Det kan vi nok ikke længere i samme grad.

Morten Hesseldahl, direktør for Det Kgl. Teater

Selvom finansloven først bliver vedtaget i november, kan vi ikke gøre andet end at forholde os til de udmeldinger, der er kommet om at skulle spare to procent om året i fire år.

Det betyder i runde tal, at vi mister 10 millioner kroner om året og 40 millioner over hele perioden. Samtidig kan vi oven i det beløb lægge 10-15 millioner i mistede billetindtægter.

Når der er færre midler, kommer der færre forestillinger. Det kan ikke undgås. Der er tale om cirka 50 milioner kroner, vi kommer til at mangle, samtidig med at vi de sidste fire år har mistet 80 millioner kroner dels fra statsmidler og dels fra tabte billetindtægter. Alt er derfor i spil.

Det vil naturligvis kunne mærkes på teatrets kerneområder og selve indholdet på scenerne. Besparelserne vil stoppe teatrets muligheder for at udvikle og udbrede scenekunsten, og så kan det betyde en afståelse af eksisterende bygninger.

Vi arbejder naturligvis for, at det vil mærkes så lidt som muligt i vores program. Men det er nærliggende, at antallet af forestillinger ikke har samme omfang som tidligere.

Hvad kan I selv gøre?

Vi må se, om de private fonde vil træde til, fordi de mener, at det er det, de kan og vil, eller omvendt, at de ikke vil, fordi de mener, at det ikke er deres opgave at drive en nationalscene.

Samtidig giver fonde ikke støtte til drift. Vi skal finde ud af, hvad deres holdning er, når staten så entydigt trækker sig.

Orla Madsen, direktør på Museum Sønderjylland

Vi er jo et af de museer, som får et stort statstilskud. Vi har omkring 32 millioner kroner i statstilskud om året, og hvis man ganger op med otte procent i alt på fire år, vil besparelsen blive på cirka 2,5 millioner kroner.

De penge kan vi ikke finde i vores budget, uden at det virkelig kan mærkes. I sidste ende er det en bestyrelses beslutning, hvad man vil og hvordan, men selvfølgelig bliver det tungt. Det er jo et ordentligt smæk, der er tale om.

Hvad kan I selv gøre?

Det sidder vi og arbejder på sammen med bestyrelsen, så bundlinjen kan komme til at passe igen både økonomisk og fagligt. Vi skal hele tiden kigge på kerneydelserne og på, hvorfor museet er her, og hvad der står i museumsloven, at museet skal.

Det er inden for de rammer, vi skal fungere, og så er det selvfølgelig op til os, i samarbejde med bestyrelsen, Kulturstyrelsen og de fire kommuner, som vi dækker og også får driftstilskud fra, at finde ud af, hvor inden for rammerne vi kan agere.

Vi har jo heldigvis også fire gode sønderjyske kommuner, som støtter flot op omkring os, og vi kan selvfølgelig håbe, at de kan åbne kassen lidt mere.

Men vi ved jo også godt, at de sidder i nøjagtig samme situation, for de skal også spare. Så det kan jo godt ske, at de kilder, vi traditionelt kunne gå til, pludselig bliver lige så tørre som vores egne.