Kulturlivets centrum holder flyttedag

Kunstnere, politikere og debattører mødes i næste uge på Mors for at diskutere kulturlivets udfordringer og kunstens vilkår i det moderne samfund. Kulturmødet forventes at blive en årligt tilbagevendende begivenhed efter inspiration fra Folkemødet på Bornholm

– Illustration: Rasmus Juul.
– Illustration: Rasmus Juul.

De færreste er imod kunst og kultur, og i Danmark er vi gode til at bekræfte os selv og hinanden i, at vi gør det rigtig godt på det felt. Men kulturlivet står over for seriøse udfordringer i en globaliseret verden, der er præget af økonomisk krise på den ene side og en til stadighed mere brugerinvolverende teknologi på den anden. Hvad vælger vi, når vi bliver tvunget til at prioritere mellem eksempelvis operaopsætninger og plejehjemspladser? Og hvordan skal kulturlivet imødekomme forventninger om øget digitalisering og inddragelse?

Det er emner, der ofte bliver strejfet i skåltaler, men meget sjældent for alvor bliver taget fat på. Der er nogle indlysende dilemmaer, og hvis vi bare bliver ved med al den goodwill, så er der andre, der kommer og træffer beslutningerne for os.

Sådan siger Clement Kjersgaard, der er kendt for at stille de skarpe og pågående spørgsmål i sine debatprogrammer på DR, og som har fået den samme rolle tildelt, når han i næste uge sammen med kollegaen Adrian Hughes og kulturkonsulenten Christian Have fra Have Kommunikation skal lede en række debatter på Kulturmødet Mors 2013.

Hvor stor skal statstøtten være, hvor meget og hvordan skal erhvervslivet bidrage, og skal vi overhovedet bruge penge på kunst og kultur, når vi måske hellere skulle bruge dem på uddannelser eller kræftoperationer? Alt er kastet op i luften i de her år, og selvom kulturbranchen selv kan have en opfattelse af, at den ikke er bange for at provokere og tænke ud af posen, så er det mit klare indtryk, at diskussionen forstummer, så snart talen falder på prioritering. Hvem tør eksempelvis tage diskussionen om, hvorvidt Det Kongelige Teater skal spille 20 forestillinger for nogle få hundrede eller tusinde mennesker, eller teatret blot skal spille én enkelt forestilling, som derefter lægges ud på internettet til potentielt brug for langt flere, siger Clement Kjersgaard.

Han mener, at risikoen ved det nuværende system er, at kunsten og kulturen hverken trives inden for det statsligt støttede system eller ude på det åbne marked:

LÆS OGSÅ: Kulturen forlader Christiansborg

Måske er statsstøtten præcis stor nok til at forvride markedet, så de private aktører holder sig væk, men ikke stor nok til at understøtte et virkelig bredt felt af ideer og projekter, siger han og glæder sig til at afkræve politikere, erhvervsfolk, debattører og udøvende kunstnere nogle klare svar gennem det 48 timer lange kulturmøde.

Kulturmødet Mors er en nyskabelse, der er udsprunget af den store succes, som Folkemødet på Bornholm har haft de seneste tre år. Idémanden bag er journalisten og komponisten Evanthore Vestergaard, der tidligere har været initiativtager til blandt andet litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg. Hans vision er at skabe et løsningsorienteret debatforum, hvor der tænkes vertikalt: Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Og hvordan?

Mange kulturdebatter rækker ikke ud over små dagligdags skænderier om eksempelvis en anmeldelse, en budgetoverskridelse, eller hvem der skal have et bestemt legat. Mit mål er at hæve niveauet og gøre samtalen mere generel, siger Evanthore Vestergaard.

Da han for et års tid kastede sin idé op i luften, blev den grebet af blandt andre formanden for Folketingets kulturudvalg, Flemming Møller Mortensen (S), og da de to henvendte sig til Morsøs borgmester, Lauge Larsen (S), var han straks villig til at lægge kommune til arrangementet.

Jeg er nok sådan en gennemsnitskulturforbruger, der indimellem kan savne, at kulturdebatten har lidt mere kant. Vi kunne godt bruge sådan en Rindal-type til at ruske lidt op i tingene og eksempelvis stille spørgsmålstegn ved, om en kunstner, der måske toppede for 20 år siden, fortsat skal være på livslang statsstøtte. Den slags diskussioner er vigtige at tage, men det er også vigtigt, at vi ude i kommunerne er bedre til at bruge det potentiale, som ligger i kulturen. Vi skal turde stille de kritiske spørgsmål, komme med de frække løsninger, og ikke mindst skal vi turde sætte kulturen på dagsordenen som en af de vigtigste sammenholdskræfter og udvikling- og vækstmotorer i det danske samfund, siger Lauge Larsen.

Han er glad for den opmærksomhed, Mors bliver tildelt i forbindelse med Kulturmødet, men udgangspunktet er, at det er en national begivenhed, som finder sted lokalt.

Kulturminister Marianne Jelved (R) åbner Kulturmødet på torsdag og er også paneldeltager i den første debat, der skal handle om, hvilket kulturliv vi ønsker os: Skal de traditionelle kulturaktører forny sig, skal nye lukkes ind, og hvordan sikrer vi os talentudvikling og vækst? Senere samme dag kører endnu en debat med overskriften: Hvem skal nu betale?.

Det er altid et tilbagevendende spørgsmål, om der bruges penge nok på kultur. Der kan være store forskelle fra kommune til kommune, men generelt er vi i en situation, hvor der er ikke er blevet skåret ned på kulturmidlerne, siger Marianne Jelved.

LÆS OGSÅ: Forfatterskolen til Mors

Hun mener, det er vigtigt med et offentligt støttesystem, der kan sikre, at der frembringes kunst af høj kvalitet, men samtidig er hun glad for de mange bidrag fra erhvervsliv og private fonde.

Hver periode i historien har haft sin egen måde at skaffe penge til kunst og kultur på. I dag spiller fondene en meget stor rolle og det har jeg bestemt ikke noget imod, for det er mit indtryk, at de private bidragydere er meget opmærksomme på ikke at blande sig i den kunstneriske frihed. Men det er relevant at diskutere fondenes finansieringspolitik, for det bør ikke være sådan, at man giver penge til anlæg uden at bekymre sig om driften. Princippet må være, at giver man penge til eksempelvis en ny museumsbygning, så har man også et medansvar for driften, mener kulturministeren.

Omdrejningspunktet for Kulturmødet Mors bliver syv debatter med følgende overskrifter: Hvor er kulturen og hvordan?, Hvem skal nu betale?, Hvor skal vi hen, du? Elitært eller folkeligt?, National kulturpolitik?, Er kunst usundt? og At lukke op. Paneldeltagerne kommer fra alle grene af samfunds- og kulturlivet, blandt andet deltager direktør for Golden Days-festivalen i København Ulla Tofte, virksomhedsleder Christian Stadil, forfatterne Jørgen Leth, Knud Romer og Pablo Llambías, teaterdirektør Morten Kirkskov og teolog Sørine Gotfredsen.

Men ifølge arrangørerne er samtale om kunst gold, hvis den ikke er omgivet af kunsten selv. Derfor vil der rundt om Musikværket i Nykøbing Mors, hvor debatterne finder sted, og i hele byen samtidig være en festival med mere end 100 arrangementer med film, musik, litteratur, billedkunst, teater og dans.

Mange frivillige er engageret i det ambitiøse projekt, der har et samlet budget på 2,5 millioner kroner, som Region Nordjylland, Morsø Kommune, Kulturaftale Nordjylland og private sponsorer betaler. Alle arrangmenter er gratis for publikum.

Efter Kulturmødet 2013 vil der blive udarbejdet en såkaldt grønbog, der er en slags referat af de to dage og samtidig et katalog med gode ideer, råd og vejledninger til det danske kulturliv, institutioner, politikere og erhvervsliv. Meningen er, at bogen skal fungere som en håndbog i at komme videre eksempelvis frem til næste kulturmøde, som arrangørerne håber vil blive i 2014 igen på Mors.