Prøv avisen

Kulturmødet Mors lukker op – også for uenighederne

Sallingsundbroen, der forbinder øen Mors med halvøen Salling. Foto: Ole Lind/ritzau

Med temaet ”at lukke op” byder Nykøbing Mors i dag velkommen til Kulturmødet. Mødet, der holdes for femte gang, er både mere alsidigt og mere fokuseret end før

Det kan ligne volumensyge. For hvert år presser Kulturmødet Mors flere samtaler, debatter, musik, teater, film, fællessang og talrige andre kulturelle oplevelser ind i det 48 timer lange program.

I år kan kulturlivets aktører og de 20.000 tilhørere, der fra i dag ventes at valfarte til Limfjordsøen, opleve cirka 500 forskellige arrangementer. Det er mere end 100 flere end sidste år, som igen var flere end året før, og sådan har det været, siden Kulturmødet i 2013 debuterede som et fast indslag i Sommer- danmarks begivenhedskalender.

Spørger man arrangørerne, handler det dog ikke om at blive større, men mere om at lukke op og give plads.

”Man kan sige, at vi er blevet både større, bredere og mere risikovillige. Kultur er mange ting, og vi har en intention om stor alsidighed. Eksempelvis vil vi gerne være stedet, der giver uprøvede talenter en platform til at komme ud med det, de laver. Det gælder inden for alle genrer af kunst. Vi skal være et frirum for kulturen,” siger Niels Otto Degn, der til daglig er chefkonsulent i Morsø Kommune og i disse dage står i spidsen for Kulturmødet i Nykøbing Mors.

Sideløbende med alsidigheden er Kulturmødet også fast besluttet på at fokusere. Og i år måske mere end nogensinde. Det sker under hovedtemaet ”at lukke op”.

”Det er ment som en humanistisk påmindelse om, at vi med et åbent sind helt generelt får et bedre liv. Åbenhed er imidlertid ikke det samme som enighed. Vi skal bevare vores kritiske sans, også i forhold til kulturen, men altid være interesseret i at høre, hvad vores medmennesker har at sige. Hvis vi lukker i, så ødelægger vi al form for dialog og er helt sikre på at få masser af bøvl og vanskeligheder,” siger Niels Otto Degn, som er sig fuldt bevidst, at mange danskere i denne tid måske mere tænker lukke af end lukke op, men den tankegang tror han er ødelæggende, både når det gælder det nære og det fjerne.

Tv-værten Clement Kjersgaard har været med fra Kulturmødets begyndelse og spiller også i år en fremtrædende rolle som moderator for flere af Kulturmødets debatter.

For ham er temaet om at lukke op blandt andet et udtryk for, at uenighederne om Danmarks fremtid, herunder kulturpolitikken, er meget store. Og det derfor er vigtigt, at vi tør lukke op for at snakke om det.

”Der er – og vil vedblive med at være – kolossal uenighed om eksempelvis mediepolitikken og vilkårene for eksempelvis litteratur, film og teater. Samtidig lever vi i en tid, hvor vi som samfund er enormt udfordret. Ikke mindst af den udvikling, der sker på internettet. Nettets fremmarch er et større problem for et lille sprogområde som Danmark end for så mange andre lande. Jo sværere de globale vilkår bliver, jo mere vil folk i kultur- og mediebranchen i Danmark være tilbøjelige til at slås indbyrdes om de krummer, vi kan få,” siger Clement Kjers- gaard.

Han mener, at mange danskere har en forestilling om, at vi er enige om det overordnede i kulturpolitikken, men at det ikke passer med virkeligheden.

”Vi har en bestemt selvopfattelse, som er historisk betinget, og som giver nogle lidt for indforståede vanetænkninger. Men det er i gang med at blive basket ned af globaliseringen,” siger Clement Kjersgaard.

Han er begejstret for Kulturmødets ”lejrskolestemning”, fordi den form giver grobund for, at debattørerne ikke bare kan komme og aflevere et budskab.

”Det har kæmpestor betydning, at vi er sammen i 48 timer. Der opstår en særlig atmosfære, når man har deltaget i flere debatter og mærket, at samtalen rent faktisk flytter sig,” siger Clement Kjersgaard, der oplever, at Kulturmødet som debat- forum kommer et skridt videre for hvert år.

Den nyudnævnte direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev, der er i panelet ved åbningsdebatten i dag, deltager i Kulturmødet Mors for første gang. Også han er begejstret for temaet om at lukke op.

”Grundlæggende mener jeg, at mennesket udvikler sig i samspil med det fremmede, og at det stabiliserer vores forestilling om verden. Vi kan gøre det på to måder: Enten kan vi få det fremmede til at passe på os, eller også kan vi åbne op for, at verden kan mere end det, vi går og tror. Jeg går ind for det sidste, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal overtage andres verdensbillede. Blot mener jeg, at åbenhed er en forudsætning for innovationskraft,” siger han.

Mere konkret vil Rane Willerslev på Kulturmødet gerne være med til at sætte mere fokus på kulturhistorien.

”Vi skal have placeret kulturhistorien som noget vigtigt i det enkelte menneskes liv. Historie er ikke bare fortid, men også den optik, vi kan gentænke vores nutid i. Eksempelvis havde man i jæger- og samlertiden allerede opfundet deleøkonomien og ligheden mellem kønnene,” siger Rane Willerslev.

Kulturminister Mette Bock (LA) mener, at Kulturmødet har etableret sig som et af de allervigtigste steder for samtalen om kulturen. I indledningen til årets program siger hun blandt andet:

”Kulturen er det, som samler, mens kunsten er det, som rykker os. Vi har brug for begge dele som grundlag for vores folkestyre. Kulturen er i hver eneste afkrog af landet. Den gør os til ét land med fælles identitet. Dermed er kulturen faktisk vores bedste værn og vores hemmelige våben mod den trang til at lukke sig om sig selv, som man kan opleve, når vi står over for nye udfordringer. Derfor skal vi rykke kulturen helt op på dagsordenen i samfundsdebatten, og kulturaktørerne må tage et ansvar på sig og engagere sig bredt i samfundsdebatten.”

Kulturmødet Mors har et budget på cirka fire millioner kroner og er støttet af Morsø Kommune, Region Nordjylland, Kulturministeriet og en lang række private fonde. Det er gratis at deltage, for som Niels Otto Degn siger:

”Vi vil gerne have, at også mennesker, der ikke på forhånd er voldsomt kulturinteresserede, har lyst til at være med.”

Kulturmødet finder sted i og omkring kulturhuset Musikværket i Nykøbing Mors. Desuden vil der være aktiviteter på hele Gasværksvej, hvor bygningen ligger, samt på et område ned til Limfjorden, der især er tiltænkt de unge musik-, teater- og kunstudøvere.

230911830