Prøv avisen

Kunst er en dejlig modsætning til mel og sukker

Jeg tror, at kunsten har lært mig at tænke mere kreativt i mit daglige arbejde, siger Carsten Løvbjerg.

KUNSTSAMLING: Direktør Carsten Løvbjerg, manden bag butikskæden Løvbjerg Supermarked A/S, har gennem mange år opbygget en kunstsamling af høj kvalitet. En del af den vises nu på Horsens Kunstmuseum

Billedet er så stille og sart, at man sagtens kan overse det. Men bliver man først for alvor opmærksom på det, indfanges man i en grad, så man kun nødtvungent går videre. Og man må vende tilbage. Værket rummer en dybde, som man næppe nogensinde kan udforske til bunds.

"Stilla landskab" er malet af svenskeren Ola Billgren i 2001, få måneder før han døde af kræft. Og som billedets ejer, direktør Carsten Løvbjerg, antyder, fornemmer man, at landskabet, der er tæt på og alligevel mærkeligt langt borte, ses som gennem en afsked.

Det er et af de godt og vel halvt hundrede kunstværker på udstillingen "50 år med kunst – Løvbjergs Almene Fonds samling", der indtil den 8. januar vises på Horsens Kunstmuseum. Værkerne er en del af den samling, som den i dag 79-årige Carsten Løvbjerg, manden bag butikskæden Løvbjerg Supermarked A/S, har bygget op gennem mange år.

– Kunsten er en dejlig modsætning til mel og sukker. Det har været en god ting at have omgang med kunstnere, galleriejere og museumsfolk, hvad jeg har haft stor lejlighed til. I det hele taget har jeg brugt meget tid på kunstens verden. Og jeg tror, at den har lært mig at tænke mere kreativt i mit daglige arbejde, siger Carsten Løvbjerg.

"Et imponerende udtryk for kvalitet", erklærer museumsdirektør Claus Hagedorn-Olsen om samlingen. Han fortæller i kataloget om den dag for en snes år siden, da han så den første gang. En oplevelse! Det ene fremragende værk efter det andet. Siden har samlingen udviklet sig dramatisk og inddrager nu i stadigt højere grad kunst fra vor egen tid. Et udsnit af den er overdraget en netop stiftet fond, som efterhånden vil komme til at råde over også den resterende del. Og der vil fortsat blive indkøbt nye værker.

I begyndelsen var Carsten Løvbjerg især optaget af danske modernistiske kunstnere som blandt andre Henry Heerup og Asger Jorn. Siden tillige af kunstnere som Svend Wiig Hansen, Arne Haugen Sørensen og Per Kirkeby. Endvidere blev samlingen udvidet til at omfatte skulpturer af Bjørn Nør- gaard, Bente Skjøttgaard og Martin Erik Andersen. I de senere år har Løvbjergs opmærksomhed koncentreret sig om internationale kunstnere som Jiri Georg Dokoupil, Ola Billgren, Robert Lucander, Ian McKeever, Michael Bevilacqua og Olav Christopher Jenssen.

At der på udstillingen er udeladt værker af blandt andre Ejler Bille, Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, Richard Mortensen og Mogens Andersen, og at der yderligere kun er blevet plads til et enkelt lille billede af Asger Jorn, antyder, hvor meget der er at tage af.

Museumsinspektør Lone Schubert giver disse stikord til en karakteristik:

– Samlingen har mange facetter, men Carsten Løvbjergs forkærlighed for stemningsmættede rum, lys og stoflighed er gennemgående. Udstillingen præsenterer værker, der lever deres eget liv inden for billedrammen – det er ikke spidse samfundskommentarer, men snarere en form for visuel poesi.

Selv siger Carsten Løvbjerg:

– Næsten alle billederne er valgt ud fra et æstetisk udgangspunkt. Ud fra en interesse for farve og komposition. Jeg har ikke haft en dybere mening med at anskaffe de enkelte billeder. Ikke ud over at det er con amore-billeder, som med det samme talte til mig. Det er for mig ofte noget intuitivt at købe et billede.

– Jeg har heller ikke et bestemt mål med samlingen og har spredt mig over meget. Alligevel er der en vis sammenhæng. For eksempel er det alt sammen moderne kunst og for hovedparten af værkernes vedkommende også abstrakt kunst. På udstillingen er kun et enkelt landskabsbillede med, Ola Billgrens helt vidunderlige "Stilla landskab". Men det er egentlig også lidt abstrakt.

– Mine forældre havde også interesse for kunst. Og den, der fandtes i mit barndomshjem, var egentlig moderne i forhold til sin tid. I min kones hjem havde der i mange år været tradition for at samle på god kunst. For eksempel af guldaldermalerne og Fynboerne.

I 1963 var Carsten Løvbjerg ude for en alvorlig færdselsulykke: hans bil skred ud og ramte et træ.

– Det resulterede i et hospitalsophold på et halvt år. Foruden at læse en del gav jeg mig i den periode for første gang af med at male. Jeg blev ved med det i et par år. Men efterhånden greb forretningen om sig. Og des-uden måtte jeg konstatere, at geniet ikke var til stede,

– Når man selv har prøvet at male, opdager man, hvor svært det er. Man ser måske samtidig på et billede på en lidt anden måde. I hvert fald fik jeg ad den vej mere og mere interesse for kunst. Og muligvis lidt mere forståelse for farvernes indvirkning på hinanden og for et billedes komposition.

"Det kan mærkes", skriver Erik Steffensen i kataloget, "at Carsten Løvbjerg kommer fra oplevelserne og fortabelsen ind i kunsten. Ikke fra finanserne. Som kom til senere".

– Efter ulykken fik jeg udbetalt en forsikring på 6700 kroner. Min kone og jeg blev enige om, at jeg kunne købe et billede for den ene halvdel af pengene, mens den anden halvdel skulle bruges på hjemmet i øvrigt. Det billede, jeg så købte, var af en bornholmsk maler Niels Øster-gaard. Navnet siger nok ikke nogen så meget i dag. Dengang var han kendt. Men han døde i en ung alder. Det var et meget udfordrende billede, som jeg ikke helt forstod. Men ens forhold til et billede udvikles, når man får det hjem og lever med det. Værket, der har stærke farver, falder ikke umiddelbart i smag. Til gengæld holder det stadigvæk og kan sagtens klare sig i sammen med ting af nogle af de store navne.

Hvordan er det at se ens billeder og skulpturer på et museum?

– Her, hvor de er uforstyrrede af de ting, der findes i et hjem, opleves de helt anderledes end hidtil. Og jeg er blevet klar over, at en anden ophængning af billederne skal til, når de kommer hjem.

Hvor stor er samlingen?:

Carsten Løvbjerg smiler: – Det kan jeg ikke huske.

Men du fortsætter?

– Det kan du tro.

grymer@kristeligt-dagblad.dk

Carsten Løvbjerg

79 år, købmandssøn fra Horsens. Realeksamen og derefter bankuddannet. Opholdt sig siden fem år i udlandet, dels i London, dels i Montreal, hvor han beskæf-tigede sig med detailhandel og super- markeder. Efter hjemkomsten blandt andet direktør for Dybfrostindustriens Sammenslutning. Selvstændig købmand fra 1959, da han åbnede den første Løvbjerg-butik. Startede i 1982 discountkæden Prisa, der fra 1994 blev drevet i samarbejde med den norske kæde Rema. Løvbjerg solgte for to år siden sin halvpart til nordmændene. Carsten Løvbjerg, der er på kontoret hver dag, bor på en gård i Sejet lidt sydøst for Horsens. Han er gift med Tove Løvbjerg, og parret har to sønner. Den ene er nu daglig leder af Løvbjerg Supermarked A/S.

Svenskeren Ola Billgren malede billedet "Stilla landskab" få måneder før sin død i 2001. Et landskab som set gennem en afsked. -- Foto fra udstillingen.
I begyndelsen var Carsten Løvbjerg især optaget af danske modernistiske kunstnere som blandt andre Henry Heerup. Blandt de værker, der udstilles i Horsens er Heerups "Kvindebladet og ægsolen" fra 1965. -- Foto fra udstillingen.