Kunst skal vælges med lige dele følelse og fornuft

Der er sjældent nemme penge at hente i kunstinvesteringer, så køberne bør altid have hjertet med. Det mener to kunstkonsulenter, der er en del af et voksende dansk marked for rådgivning i indkøb af kunst

Bjarne Andersen, alias kunstneren Taix, har de sidste to år suppleret sit arbejde som udøvende billedkunster med rollen som rådgiver for mennesker, der er interesseret i at købe kunst. Her er han i Galleri Portland i Aalborg.
Bjarne Andersen, alias kunstneren Taix, har de sidste to år suppleret sit arbejde som udøvende billedkunster med rollen som rådgiver for mennesker, der er interesseret i at købe kunst. Her er han i Galleri Portland i Aalborg. Foto: Anette Guiti.

Kan lide eller ikke lide, det er spørgsmålet. Det er svært at forestille sig noget mere subjektivt end holdningen til et maleri, en skulptur eller et andet kunstnerisk værk.

”Kunsten er essensen af smag,” som Thomas Grønvald Asbæk siger. Alligevel er han i sin og hustruens virksomhed, Asbæk Art Consulting, hver dag beskæftiget med at rådføre potentielle kunstkøbere i, hvad de skal vælge. Det er der ikke noget paradoksalt i, for et godt kunstkøb skal foretages med lige dele hjerte og hjerne, mener han.

”Et kunstværk repræsenterer kunstnerens inderste væsen, og er altid en dialog mellem kunstner og beskuer. Men for mange mennesker er kunst også et investeringsobjekt, der kræver rådgivning,” siger Thomas Asbæk.

Da han for otte år siden grundlagde sin kunstrådgivervirksomhed i Bredgade i København, var han en af ganske få danskere på et marked, der siden er eksploderet. I dag findes der over hele Danmark adskillige mennesker og firmaer, der rådgiver dels private, dels virksomheder og kapitalfonde, der har besluttet sig for at købe et eller flere kunstværker. Det kan være som alternativ eller supplement til investeringer i værdipapirer, designermøbler eller boliger, men det kan også være som et con amore-projekt, hvor man gerne vil sikre sig at gøre et godt køb.

”I Danmark har vi ikke tidligere haft tradition for at gå efter kunst som sikker forrentning af en opsparing. Det er kommet nu, men i det ligger der nogle faldgrupper. Køberne skal passe på med at lytte alt for meget til deres egen umiddelbare smag og instinkt. Det klogeste er, at blive klædt ordentlig på ved at se en masse kunst. Det er ikke meningen, at kunst kun skal bekræfte en, den skal snarere være som en god ven, der også kan udfordre,” siger Thomas Grønvald Asbæk og tilføjer:

”Samtidig er køberne nødt til at købe noget kunst, som andre også er interesseret i, hvis de vil være sikre på ikke at tabe penge. Der er sjældent nemme penge at hente i kunstinvesteringer.”

Hos Asbæk Art Consulting, der nu holder til i Store Kongensgade sammen med udstillingsstedet Collaborations, ligger der altid grundige samtaler med køberen forud rådgivningen og et eventuelt køb.

”Når en potentiel køber kontakter os, starter der næsten altid en rejse, der bygger på nysgerrighed. Det gælder hvadenten, det er mennesker, der har sparet op med det formål at købe kunst eller for dem, hvor et kunstkøb blot er et greb i lommen. Fælles for dem er, at de rækker ud efter noget, der ligger ud over deres egne kompetencer,” siger Thomas Grønvald Asbæk. En af hans kæpheste er, at kunst ikke skal opleves som noget elitært, men heller aldrig bare er et spørgsmål om kroner og ører.

”Oplevelsen af et værk er ikke betinget af et køb. Det er klart, at når en kunde henvender sig til os, ligger der et økonomisk aspekt i det, men først og fremmst ligger der en fortælling i alle kunstværker,” siger han.

I nærheden af landsbyen Tylstrup i det sydlige Vendsyssel bor Bjarne Andersen, der også lyder kunstnernavnet Taix. Udover at være udøvende billedkunster begyndte han for to år siden at rådgive potentielle kunstkøbere. Nu driver han det som en metier ved siden af det at male billeder og fungere som frivillig i Galleri Portland i Aalborg.

”Når jeg rådgiver, ser jeg det som min primære opgave at give kunderne overblik. Efter en grundig samtale, hvor jeg spørger ind til smag, ønsker, forventninger og budget, præsenterer jeg typisk en række kunstneriske stilarter. Når de er analyseret og en er valg, reducerer jeg udvalget til tre kunstnere, som jeg låner ægte værker af, og fra det udvalg vælger kunden,” siger Bjarne Andersen, der både har haft et advokatkontor og private kunstsamlere blandt sine kunder.

Han kører sin rådgivning meget struktureret og ser det som sin fornemste opgave at gøre køberne trygge. Hans udgangspunkt er, at alle der har interesse for kunst også har forstand på det uden på nogen måde at være eksperter.

”Når købet er rigtigt, skal kunden efterlades med en følelse af at have truffet den rigtige beslutning, deri ligger garantien,” siger han og tilføjer, at han aldrig kunne drømme om at sætte kunderne økonomiske blår i øjnene.

”Hvis nogen kommer og siger til mig, at de gerne vil købe et billede, som de kan sælge videre for det dobbelte, så træder jeg øjeblikkeligt ud af det samarbejde. En succesrig investering afhænger ikke kun af økonomisk gevinst, men mindst lige så meget af kundens begejstring for selve værket,” siger Bjarne Andersen.

Vendelboen glæder sig over den fremgang, der i øjeblikket er på kunstmarket og sammenligner tilstanden med golf: For nogle år siden var det kun velhavere, der spillede golf. Nu gør alle det.