Prøv avisen

Kunsten set fra Vejle

Bogen er udkommet, samtidig med at udstillingen "Vejle i kunsten i Vejle" vises på Vejle Kunstmuseum. Første fase i det forløb, der beskrives, omfatter malerier af omegnen og senere også af selve byen.

Fremstilling af et stykke lokal kunsthistorie, der er værd at bemærke

Forfatterne til en førstnævnte er overinspektør på Vejle Kunstmuseum og de to øvrige historikere følger dens tema gennem de cirka 200 år, hvor kunsten har haft en lokal betydning, som virkelig er værd at bemærke. Fra den tidlige romantiske periode omtales kunstnere som P. C. Skovgaard, Constantin Hansen og Vilhelm Kyhn. Men også en lang række kunstnere, som de færreste kender, inddrages heldigvis med så mange eksempler på deres værker, at fremstillingen får en chance for at blive mere end blot et navneopråb.

Bogen er udkommet, samtidig med at udstillingen Vejle i kunsten i Vejle vises på Vejle Kunstmuseum. Første fase i det forløb, der beskrives, omfatter malerier af omegnen og senere også af selve byen.

LÆS OGSÅ: Tættere kommer man ikke på et drengesind

Den bakkerige natur med de rivende åer i stejle kløfter og skråninger beklædt med skove gjorde egnen til en dansk udgave af de sydtyske, schweiziske og norske bjerglandskaber, som de romantiske landskabsmaleres udenlandske forbilleder yndede.

I den indtil videre sidste fase i den udvikling, der er sket, udgør by og omegn i mindre grad end før motiverne for kunstnerne, der nu i langt højere grad arbejder i byen, det vil sige udsmykker byrummet.

Med markante resultater, der har sat afgørende præg på de involverede miljøer. For den seneste tid gælder det værker af blandt andre Bjørn Nørgaard (født 1947), Pontus Kjerrman (født 1954), Ingvar Cronhammar (født 1947), Morten Stræde (født 1956) og Tróndur Patursson (født 1944). Forfatterne har lagt vægt på at skildre kunstudviklingen på baggrund af den generelle samfundsudvikling. Det er dog begrænset, hvor givende den side af sagen er.

Med de mange navne, der slippes løs, er visse passager noget flimrende.

Så gør det godt at få monotonien brudt med nogle anekdoter om en original som Svend Aage Tauscher (1911-1982).

For eksempel denne: En dag han stod inde i Vejle og malede, blev han spurgt, hvad det var, han arbejdede på. Jo, det var da et billede af Skibet Kirke. Jamen, det er jo ikke her, lød indvendingen. Nej, svarede Tauscher, men her er det tørvejr. I Skibet regner det.

Bogen gør korte ophold ved flere kunstnere fra vor tid såsom Albert Bertelsen (født 1921) og Nis Schmidt (født 1932).

Desuden ved Knud Nielsen (1916-2008), der i 1992 tilbød at skænke et femfløjet alterbillede til kirken i Vindelev, hvor han boede. Billedet, inspireret af Grundtvigs Den signede dag, blev ganske utilsigtet fra kunstnerens side årsag til splid i sognet. Men efter flere års diskussion blev det efter en afstemning i menighedsrådet besluttet, at billedet skulle have blivende plads i kirken.

Naturligvis skal vi også besøge Tørskind Grusgrav ved Egtved, hvor Robert Jacobsen (1912-1993) sammen med kollegaen og vennen Jean Clareboudt (1944-1997) skabte en landskabsskulptur i ni dele i en fremhævet som et af Europas væsentlige eksempler på Land Art og hvert år besøgt af over 100.000 mennesker. Her ses kunstens mageløse samspil med naturen, sagde dronning Margrethe ved indvielsen i 1991.

Alt i alt giver en i koncentreret form et nyttigt overblik og vil ikke mindst kunne gøre nytte som opslagsværk.