Prøv avisen

Kunstig intelligens viser, at Shakespeare ikke skrev alt selv

Forskere har omsat Shakespeares smukke prosa til matematiske algoritmer og derigennem påvist, at han kun skrev lidt over halvdelen af det historiske skuespil ”Henrik VIII”

Skrev den meget produktive William Shakespeare (1564-1616) virkelig alle sine skuespil og sonetter selv? Spørgsmålet har optaget Shakespeare-forskere i mange år, og mange andre navne er blevet nævnt. Det gælder blandt andre filosoffen og statsmanden Francis Bacon, og fordi Shakespeare forstår kvinder så godt, så er hertuginden af Pembroke, Mary Sidney, også nævnt.

Det samme gælder italiensk-jødiske Emilia Bassano, der var en af de første kvinder til at udgive poesi i England.

En anden udbredt teori omhandler dramatikeren Christopher Marlowe, der er født samme år som William Shakespeare, og som skrev tragedier, til han døde som blot 29-årig.

Sidst, men ikke mindst, er der John Fletcher, der tog over efter Shakespeare som husdramatiker ved teaterkompagniet King’s Men. Det har længe været antaget, at han også havde fingrene nede i et af Shakespeares sidste skuespil: ”Henrik VIII”.

Og det spørgsmål er nu afklaret – i hvert fald hvis forskning fra universitetet i den tjekkiske hovedstad, Prag, står til troende. Ved hjælp af algoritmer og kunstig intelligens er forskere nået frem til, at Shakespeare skrev lidt over halvdelen af skuespillet – mens den sproglige tone i resten af stykket passer bedre sammen med John Fletchers skrive-stil.

Bag forskningen står Petr Plechác fra det tjekkiske videnskabelige akademi i Prag. Forskningen bygger på en teori fra litteraturanalytikeren James Spedding, som tilbage i 1850 bemærkede, at dele af ”Henrik VIII” sprogligt var bemærkelsesværdigt lig med andre skuespil af John Fletcher. Men hvad der dengang var en fornemmelse, er nu blevet sandsynliggjort.

Petr Plechác og hans team fodrede computere med samtidige skuespil af såvel William Shakespeare og John Fletcher, og dermed lærte computerne de særlige mønstre og ordvalg, der var i de to forfatteres skrivestil.

”Vores resultater understøtter i høj grad teorien om den kanoniske deling af skuespillet mellem William Shakespeare og John Fletcher, som blev antydet af James Spedding,” har Petr Plechác forklaret til det amerikanske videnskabelige magasin MIT Technology Review.

Litterater har også haft mistanke om, at en tredje dramatiker, Philip Massinger (1583-1640), havde bidraget til ”Henrik VIII”, men det afviser computermodellerne, som nu skal bruges på andre af Shakespeares værker.

Mark Rylance er en førende britisk Shakespeare-skuespiller og -instruktør. Og han har gjort sig tanker om, hvorfor Francis Bacon bliver nævnt som en mulig forfatter eller medforfatter til nogle af de mange værker, der bærer William Shakespeares navn.

”Vi finder et ordforråd på over 30.000 ord i Shakespeares værker, hvilket ville være en udfordring for selv John Milton, som kun viste, at han mestrede 8000 ord i sine værker. Bacon bruger omkring 30.000 ord i sin prosa og er en af de få i historien, der kommer tæt på Shakespeare,” har Mark Rylance skrevet i den britiske avis The Times.