Læsere foretrækker det knitrende papir

To undersøgelser viser, at danskerne hellere vil bruge trykte medier end digitale bøger og magasiner. Det er en reaktion på nettets overfladiskhed

Det er endnu ikke slut med papiraviser, viser nye undersøgelser
Det er endnu ikke slut med papiraviser, viser nye undersøgelser. Foto: Jakob Boserup Denmark.

Digitaliseringen i medierne vinder voldsomt frem i disse år. Aviser, magasiner, forlag og biblioteker fokuserer i stigende grad på internettet og digitale muligheder. Hver fjerde bog, der blev udgivet i Danmark, er efterhånden en e-bog. Men trods udviklingen foretrækker mange stadig det knitrende papir mellem fingrene.

Den trykte bog har stadig en plads i danskernes hverdag, på trods af at de dagligt færdes i stadigt mere digitaliserede og flygtige universer, siger administrerende direktør i Grafisk Arbejdsgiverforening Thomas Torp, der mener, at folk har indset, at fordybelse sker nedsunket i trykte medier.

Foreningen har netop offentliggjort en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov blandt 1004 danskere, der viser, at et stort flertal, 88 procent, af danskerne helst vil læse en bog på tryk. Og mest overraskende er, at lige så mange yngre læsere mellem 18 og 34 år også foretrækker tryksværte og bogomslag.

LÆS OGSÅ: Digitalisering medfører standardisering

Samme tendens viser sig, når det kommer til læsning af magasiner, og det har blandt andet Ugebrevet Mandag Morgen samt det internationale ugemagasin Newsweek nu indset. Begge har fortrudt beslutningen om at forlade deres trykte udgaver for udelukkende at være online medier og vender altså tilbage på tryk.

Det trykte ord har en helt særlig evne til at fastholde indtryk og informationer. Nogle emner og dagsordener kræver tid og rum til eftertanke. Og det er i stigende grad en mangelvare i det opskruede digitale mediebillede, skriver Mandag Morgen på sin hjemmeside.

Landets biblioteker har som aviser og magasiner med digitaliseringen oplevet en eksistenskrise de senere år og har placeret store dele af deres bogsortiment i kældrene. Men også her vender lånerne e-bøgerne ryggen.

Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af bibliotekernes brugere, som tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggjorde i går på en stor konference med blandt andre kulturminister Marianne Jelved (R) som deltager. 77 procent af de danske biblioteksbrugere går primært på biblioteket for at låne fysiske bøger.

Ønsket om trykte bøger og magasiner er et udtryk for et behov for at skifte formater, påpeger Henrik Jochumsen fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet.

I dag er folk meget bundet til en computer på arbejde og på de sociale medier. Det bliver let for overfladisk, og der er opstået et helt naturligt behov for at søgetilbage til trykte oplevelser, siger han og peger på News-week og Mandag Morgens beslutninger om at udkomme på print som et udtryk for det.

Han oplever en modreaktion til digitaliseringen generelt blandt unge i dag. Det kommer for eksempel til udtryk i musikforretningerne, hvor især afdelingerne for lper vokser igen. Og samme mønster viser sig altså i læsevanerne.

Der er kvalitet over det fysiske, som digitale produkter bare ikke kan leve op til, siger Henrik Jochumsen, der opfordrer bibliotekerne til nøje at overveje, hvad de gør med bøgerne, ligesom forskere igen bør fokusere på, hvorfor papir og blæk har en anden virkning end en skærm med lys i.