Prøv avisen

Litteraturformidling med solidt vingesus

For mange kvinder, der var unge i 70'erne, blev Kirsten Thorup et ikon, fordi hun med især romanserien om Jonna tog fat på essentielle problemer i en opbrudstid for køn og identitet. Også hendes senere romaner fra 1980'erne og frem har evnet denne indføling i tidens helt påtrængende konflikter, ikke mindst for kvinder. - Foto: Gyldendal.

Marianne Juhl skriver godt og underholdende om Kirsten Thorups bøger, der siden 1970'erne har sat påtrængende identitetskonflikter til debat

For mange kvinder, der var unge i 70'erne, blev Kirsten Thorup et ikon, fordi hun med især romanserien om Jonna tog fat på essentielle problemer i en opbrudstid for køn og identitet. Også hendes senere romaner fra 1980'erne og frem har evnet denne indføling i tidens helt påtrængende konflikter, ikke mindst for kvinder.

For Marianne Juhl har Kirsten Thorups forfatterskab uden tvivl været et mangeårigt valgslægtskab, herom vidner dagens udgivelse. Juhls analyser af Thorups romankunst er båret af personlig fascination og klart overblik over det tidstypiske og særegne ved forfatterskabet.
Bogen falder i to dele: dels en tematisk analyse af romanerne på tværs, dels en kronologisk gennemgang af de 9 romaner, fra "Baby" i 1973 til "Førkrigstid" i 2006. I indledningen gør Marianne Juhl sit analytiske udgangspunkt klart, idet hun henviser til Milan Kunderas bøger om romanens formål og væsen. For Kundera er det, romaner kan og skal kunne, hvis de er gode, at bibringe læseren større forståelse af tilværelsen, vise ukendte områder og nye sammenhænge og ikke mindst spejle samfundsudviklingen i den personlige eksistens. Det er netop disse egenskaber ved romanen, Marianne Juhl ser udviklet og forfinet hos Kirsten Thorup.

Den tematiske gennemgang udfolder sig omkring hovedtemaerne identitet, flugt og familie. I første omgang forekommer de noget vage som tematiske pejlemærker for et stort forfatterskab, men det lykkes Juhl at nuancere og eksemplificere, så man ser brugbare mønstre på tværs af værkerne. Et fællestræk for mange af kvinderne i Thorups univers er splittelse. De unge i 1950'erne og 1960'erne – med lille Jonna som eksempel – flygtede fra moderens traditionelle kvinderolle i deres søgen efter egen identitet. Senere måtte de fleste erkende, at lysten til at danne familie og få børn blev en ligeså stærk faktor i livet.

Splittelsen mellem at udvikle egen identitet og det kvindelige omsorgsgen er blevet en central del af det at være kvinde, efter at mulighederne for selvrealisering gennem andet end familien overhovedet er blevet tilgængelige. Juhl påviser Kirsten Thorups mange og indsigtsfulde illustrationer af omkostningerne ved denne splittelse, bl.a. i form af stærke følelser af skyld og lavt selvværd.

I den kronologiske gennemgang af romanerne vender Marianne Juhl tilbage til temaerne, men sætter dem i relation til fortællestruktur og forløb. Som hun selv påpeger, forekommer der en del gentagelser, og der er afsnit, der virker overflødige. Samlet giver de kronologiske studier dog et inspirerende indblik i den udvikling, forfatterskabet har taget. Thorup lader i alle sine bøger, på nær den sidste, sin hovedperson være nogenlunde jævnaldrende med sig selv. I "Førkrigstid" fra 2006 er hun gået tilbage til generationen før Jonna-generationen for at afdække den traditionelle kvinderolle, som det var så nødvendigt at gøre oprør med. Dermed får hun lagt endnu en brik til forståelse af den kvindelige identitetsudvikling de sidste 70 år og med Milan Kunderas ord personliggjort vores viden om samfundsudviklingen.

Marianne Juhls romanstudier er beundringsværdigt klare og åbne i deres kommunikation. Hun skriver godt – næsten underholdende – og ikke engang de mange perspektiveringer til teori eller andre forfatterskaber virker tyngende.

Fascinerende er også hendes evne til at give romanfigurerne liv og lade dem – helt i Thorups ånd – diskutere og anskueliggøre livsholdninger og kriser. Dette er litteraturformidling med begge ben på jorden, men alligevel med vingesus og overblik og en fin fornemmelse både for drivkraften i Thorups kunst og for den tid, Marianne Juhl, Kirsten Thorup og vi andre har været en del af.

Marianne Juhl: "Kirsten Thorups forfatterskab"
304 sider, 299 kr. Gyldendal
Udkommer i dag

kultur@kristeligt-dagblad.dk