Prøv avisen

Luthers knap så skråsikre modstander hives ud af glemslen

Erasmus af Rotterdam som maleren Hans Holbein den yngre fremstillede ham omkring tidspunktet for udgivelsen af ”Om den frie vilje” i 1524. Foto: The Granger Collection/ritzau

Ude i verden er Erasmus af Rotterdam anerkendt som en central kristen og humanistisk tænker, men i Skandinavien er hans skrift ”Om den frie vilje”, hvor han går i rette med reformatoren, gået i glemmebogen. Nu udgives værket på dansk med næsten 500 års forsinkelse

Det er opbrudstid i Europa. Inden for verdensdelen er der en voksende splittelse og nationalisme, uden for en udfordring fra en fremmed tro på fremmarch. Der er brug for at debattere, hvordan man forholder sig til verden og troen, og der er netop sket en teknologisk revolution, der giver mulighed for, at de veluddannede og teologisk interesserede europæere lynhurtigt kan dele al den kloge lærdom og alle de velovervejede argumenter med hinanden. Men teknologien kan også bruges til at karikere og forsimple budskaber, formulere sig i absolutte termer og undgå en åben dialog. For eksempel når to debattører kommer i kamp om, hvorvidt det at Gud er almægtig betyder, at så kan mennesket ikke være i besiddelse af en fri vilje.

Det ovennævnte kunne lyde som en beskrivelse af situationen i Europa efter vor tids internet-revolution, men det er det ikke. Vi er i det Herrens år 1524. Den nye teknologi er Gutenbergs bogtrykkerkunst. Og hovedpersonerne i den debat, vi skal beskrive, var de to lige bibelstærke, men indbyrdes uenige kombattanter Erasmus af Rotterdam og Martin Luther.

”Erasmus skriver direkte i et brev til Luther, at han skal overveje, om ikke ’en Erasmus, der skriver imod din sag, vil være mere til nytte for dig end visse tølpere, der fremmer din sag’. Hans pointe er, at moralsk set er det ikke kun afgørende, hvad man fremfører, men også hvordan. Det andet er forurening. Tænk bare på Trump i dag,” siger Gert Posselt, historiker, redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og forfatter til efterskriften i den bog, som i dag – med 493 års forsinkelse – udkommer på dansk for første gang, Erasmus af Rotterdams ”Om den frie vilje”, som udgives af forlaget Gyldendal.

Andre læser lige nu