Prøv avisen
Bog

Lystlæsning om Løgstrup og Grundtvig

4 stjerner

Grundtvig tages til indtægt for mange positioner i dansk kirkeliv. Denne fine antologi om, hvordan tænkeren Løgstrup lod sig inspirere af ham, er ikke kun for fagteologer

Teologen Ole Jensen indleder selvbiografisk denne bog med en beretning om et liv med Løgstrup. For læseren er det som ”at være der selv”. I perfekt balance mellem eget engagement og det teologihistoriske perspektiv skildrer Jensen Løgstrups tænkning, der udvikler sig fra tidehvervsopgør med ungdommens oplevelsesreligiøsitet frem til moden afvisning af det Tidehverv, der mest var holdt sammen af polemik. Suveræne livsytringer imødegår eksistentialismens postulat om livsfællesskabernes meningstomhed. Fornemt.