Mahlers syvende symfoni fortolkes flot. Og Mozart-skive leverer liflighed, man vil knuselske

Anmelder Peter Dürrfeld ser her nærmere på to ny klassiske cd-udgivelser

Mahlers syvende i en god fortolkning