Prøv avisen
Bog

Martin A. Hansen for begyndere

5 stjerner

Indsigtfuldt og letlæseligt boghæfte af formanden for Landsforeningen Martin A. Hansen, Ole Juul

Evangeliet var for Martin A. Hansen ”den revolutionære idé”. Han opfattede det som et nødvendigt religiøst og etisk korrektiv ind i kulturen. Med fremhævelsen af dette afslutter formanden for Landsforeningen Martin A. Hansen, tidligere sognepræst Ole Juul, efterskriftet til sit hæfte ”Martin A. Hansen for begyndere”. Dermed vil han samtidig give udtryk for, hvorfor han finder Hansens tanker og idéer vedrørende det nationale og kristelige særdeles aktuelle i dag.

Hæftet er det ene af flere planlagte om forfatteren, og første udgivelse koncentrerer sig om det biografiske. Og bortset fra ”Orm og Tyr” bliver de enkelte bøger blot nævnt, ikke kommenteret. Man kan dog læse lidt mere om dem bagest i hæftet. Udgivelserne opfylder et længe næret ønsker fra landsforeningen om at kunne tilbyde såkaldte begyndere et materiale om Martin Hansen som forfatter og menneske.

Ganske vist foreligger der en række værker, der beskæftige sig med Martin A. Hansen og hans forfatterskab. Men ifølge Juul kan de være svære at anskaffe.

Og nogle af dem er angiveligt ikke uden videre tilgængelige for interesserede, der ikke har forkundskaber på området.

Ole Juul gør med indsigtfuld enkelhed rede for nogle hovedlinjer i Martin A. Hansens liv. Det sker ved anvendelse et billedmateriale, som i vidt omfang ikke tidligere har været benyttet. Det er stillet til rådighed af Martin A. Hansens datter og søn, Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen.

Til indledning får vi nogle ord om forfatterens navn. Egentlig hed han Jens Alfred Martin Hansen. Men i forbindelse med udgivelsen af debutromanen ”Nu opgiver han” (1935) gjorde forfatteren Leck Fischer ham opmærksom på, at så langt et navn ikke ville tage sig ud på forsiden af en bog. Gyldendal gennemførte navneændringren, inden Hansen officielt havde godkendt den.

En af mange interesante passager omhandler Martin A. Hansens forhold til Indre Mission, foranlediget af at han i 1926 blev optaget på det af Indre Mission stiftede Haslev Seminarium. Ole Juul oplyser, at Hansens forældre i hans barndom var tilknyttet den lokale afdeling af Indre Mission, men havde en større åbenhed over for kulturen end foreningen generelt.

Forfatteren fulgte på nært hold møder og sammenkomster inden for missonen. I kronikker og andre artikler har han fortalt om det. Ole Juul konkluderer: ”Opdragelsen på baggrund af forældrenes afklarede forhold til kirke og kristendom har haft stor betydning for Martin A. Hansens egen kristendomsforståelse.” Juul tilføjer, at Hansen på baggrund af afstandtagen til den institutionelle kirke og præsteskabet ”kæmper sig frem til en kristentro, der er stærkt præget af læsning af Søren Kierkegaard og F.M. Dostojevskij, men også har rod i en opfattelse af det hus, den kirke, som Martin A. Hansen aldrig selv forlader”.

Endvidere citerer Juul – og tak for det – følgende smukke erindringsglimt, formuleret af Mette Lise Rössing: ”Far sad næsten altid ved sin skrivemaskine og ’tappede’ på tasterne. Det kunne tydeligt høres inde i mors vævestue, hvor hun sad ved væven og slog islættet sammen med slagbordet. Min bror og jeg forstod, at disse to lyde betød meget for far og mor, en særlig slags fællesskab mellem dem. Blev der over længere tid stille inde hos far, hentede mor kaffe til ham.”