Med Jens Munk på katastrofekurs

Det har taget instruktøren Ole Japp over syv år at lave filmen om den dansk-norske søkaptajn Jens Munks fatale ekspedition nordvest over Amerika

Søndag den 9. maj 1619 sejlede fregatten ”Enhjørningen” og ledsageskibet ”Lamprenen” nordpå. Det var planen i løbet af sommeren at nå gennem Hudson Bay og ud på Stillehavssiden og derfra nå Kina. Det gik helt galt...
Søndag den 9. maj 1619 sejlede fregatten ”Enhjørningen” og ledsageskibet ”Lamprenen” nordpå. Det var planen i løbet af sommeren at nå gennem Hudson Bay og ud på Stillehavssiden og derfra nå Kina. Det gik helt galt... Foto: Japp Production.

 Christian IV ville gerne finde en ny vej til Kina i stedet for den vanlige rute syd om Afrika. Søvejen nord om Amerika til Kina ville være otte måneder kortere, mente man i samtiden. Det ville betyde gode indtægter for handelen og måske også muligheder for en dansk kolonisering af de hidtil ukendte områder.

Mange vil huske Thorkild Hansens værk ”Jens Munk” fra 1965. Denne dokumentariske roman blev en bestseller i tiden. Det er en storslået historie om en mand, der tabte, men som ville noget.

Jens Munk blev født i 1579 i Norge. Allerede som 12-årig stak han til søs og tilbragte blandt andet et par år i Brasilien. I 1610 kom han i Christian IV's tjeneste og arbejdede med at etablere dansk hvalfangst og udforske Nordøstpassagen. I 1619 fik han af kongen til opgave at lede den ekspedition, der skulle finde Nordvestpassagen til Kina.

Det er denne ekspedition Ole Japp skildrer i sin film. Han faldt over Munks egen beretning ”Navigatio Septentrionalis” (en nordlig sørejse) fra 1624. Det er en barsk historie. Munk stævnede ud med to skibe og 64 mand. Kun tre mænd overlevede, og det største af skibene forliste.

Søndag den 9. maj 1619 sejlede fregatten ”Enhjørningen” og ledsageskibet ”Lamprenen” nordpå. Det var planen i løbet af sommeren at nå gennem Hudson Bay og ud på Stillehavssiden og derfra nå Kina. Det gik helt galt.

Ekspeditionen måtte overvintre i Hudson Bay, hvor 61 ud af 64 mand døde af skørbug, sult og kulde. Sammen med de to øvrige overlevende lykkedes det i 1620 Munk at sejle ekspeditionens mindste skib ”Lamprenen” hjem til kongeriget. Det var en kæmpe præstation, men sådan så samtiden ikke på det. Almindeligvis krævede det 20 mand at sejle en jagt, men her er de kun tre! Da Munk ankom til Bergen, blev han kastet i fængsel for at have sat kongens materiel og mandskab til.

Ole Japp spiller selv Jens Munk. Med om bord er en engelsk navigatør William Gourdon (spillet af Brian Patterson, bedst kendt som manden inde i ”Kyllingen”). Han er udstyret med en hemmelig beføjelse af kongen, således at han kan overtage myndigheden, hvis Jens Munks dispositioner bliver forkerte i forhold til almindelig antagelse. Denne indbyggede konflikt foldes ud i filmen, hvor den får fatale konsekvenser.

Ole Japps film er lykkedes. Dramaet er intakt hele vejen, selvom man kender slutningen. Man er godt underholdt under hele den katastrofale sørejse. Først næsten 300 år senere blev Nordvestpassagen opdaget af nordmanden Roald Amundsen i 1905, men passagen forblev uudnyttet.