Prøv avisen

Middelaldersværd dukkede op under kloakudgravning

Når det 112 centimeter lange sværd er blevet renset og konserveret, bliver bladet lige så skarpt som en moderne kniv. Sværdet kan inden længe ses på Aalborg Historiske Museum. – Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Et usædvanligt velholdt sværd fra middelalderen stak pludselig op af jorden under en kloakudgravning. Fundet tyder på ukendte slag om Aalborg i 1300-tallet

2,5 meter nede i jorden under Algade i Aalborg var rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr i gang med at grave kloakker. Men pludselig stak en skarp klinge op af jorden. Arkæolog Kenneth Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum blev tilkaldt, og det viste sig, at klingen var en del af et intakt og velbevaret sværd fra middelalderen. Klingen er stadig så skarp, at man kan skære sig på den.

”Fundet er en sensation af to årsager. For det første er dét at finde et sværd ekstremt sjældent. For det andet er sværdet fundet i et affaldslag. Bevaringen har dermed været anderledes, da sværd normalt er et pragtvåben, som har fulgt folk i graven. Affaldslaget har bevaret klinge og andre detaljer i helt fantastisk grad,” siger arkæolog Kenneth Nielsen.

I middelalderen blev skidt, møg, dyregødning, træspåner og nedbrændte bygninger alt sammen en del af jordlaget på vejen. Efterhånden blev vejen for ustabil og man anlagde en ny vejbelægning. Ved fundstedet af sværdet er indtil videre registreret tre vejbelægninger fra middelalderen.

Et sværd var meget kostbart og et statussymbol, og derfor er det usædvanligt, at sværdet har ligget i et affaldslag på gaden.

Arkæologerne i Aalborg har derfor en teori om, at sværdet er blevet tabt i kamp, derefter blevet jokket ned i æltet og dermed ikke blevet fundet igen. Sværdklingen har også fire kampskader, det vil sige tegn på, at det har pareret slag fra et andet sværd.

Ud fra affaldslagene vurderer arkæologen, at sværdet blev efterladt i 1300-tallet. Fra de skriftlige kilder kender historikerne ikke til specifikke kamphandlinger i Aalborg på den tid. Men i store dele af 1300-tallet var Danmark pantsat til de holstenske grever, og der herskede borgerkrigslignende tilstande i landet.

”Vi ved, at perioden er oplagt til kamphandlinger, fordi den var meget turbulent,” fortæller arkæolog Kenneth Nielsen. Derudover er sværdet fundet omkring den gamle indgang til Aalborg ved byens vestlige vold. Kenneth Nielsens bedste bud er derfor, at sværdet landede på vejen under et slag om Aalborg. Men arkæologerne ved det ikke og følger fortsat kloakudgravningen i håb om at flere fund fra Aalborgs dystre middelalderhistorie dukker op.