Miraklernes tid under Anden Verdenskrig

Fantastisk beretning om en families flugt til Israel

Ram Oren: Gertrudas ed. Et barn, et løfte og en heltemodig flugt under Anden Verdens-krig. Oversat af Ejler Hinge-Christensen. 313 sider. 250 kroner. Nyt Nordisk Forlag.
Ram Oren: Gertrudas ed. Et barn, et løfte og en heltemodig flugt under Anden Verdens-krig. Oversat af Ejler Hinge-Christensen. 313 sider. 250 kroner. Nyt Nordisk Forlag.

Den israelske forfatter Ram Oren lægger i sin bog "Gertrudas ed" en fantastisk historie frem.

Hovedpersonerne er den polske barnepige Gertruda Babilinska, hendes "søn" Michael Stolowitzky og tyskeren Karl Rink.

Gertruda blev et par år før Anden Verdenskrig barnepige for Michael, søn af en jødisk mangemillionær i War- szawa. Faderen sad ved krigens udbrud i 1939 fast i Paris og kunne ikke komme tilbage, og moderen flygtede sammen med den lille Michael og Gertruda til Vilnius, hvor hun døde.

LÆS OGSÅ: Mindet om holocaust udviskes aldrig

Ved hendes dødsleje svor Gertruda, at hun ville passe på drengen, som var han hendes eget barn, ligesom hun lovede at bringe ham til Palæstina, når krigen var forbi. Og det mirakuløse skete. Tværs gennem alle krigsårenes afsavn og trængsler – og af dem var der mange – lykkedes det dem på trods af alle odds at overleve.

Den katolske Gertruda udgav den jødiske Michael for sin egen søn, og han undgik derved den likvidering, som ellers blev de fleste jøders lod i det tyskbesatte Østeuropa.

Efter krigen kom de via flygtningelejre i Tyskland med det fra litteratur og film kendte skib "Exodus" til Haifa i 1947.

Skildringen af skibets skæbne er lige ved at fjerne fokus på hovedhistorien. Det korte af det lange var, at Gertruda og hendes Michael ikke kom i land i denne omgang. Der skulle gå endnu et år, før de kunne bosætte sig i det land, der nu var blevet det selvstændige Israel.

Den unge arbejdsløse tysker Karl Rink meldte sig allerede inden 1933 ind i nazistpartiet, hvor han blev opfordret til at slutte sig til SS.

Der var imidlertid det problem, at han var gift med en jødisk kvinde, med hvem han havde en datter. Han blev af sine foresatte i SS opfordret til at lade sig skille, hvilket han nægtede, hvorpå hans kone blev arresteret og skudt.

Det lykkedes ham at få datteren sendt ud af Tyskland til Palæstina i sidste øjeblik i oktober 1939. Under krigen blev han sendt til Vilnius, hvor han skulle "skabe orden omkring jøderne". Her krydsedes Gertrudas og hans spor. Under en razzia hindrede han, at den lille Michael skulle trække sine bukser ned, hvorved hans jødedom ville være blevet afsløret. Karl Rink overlevede krigen, men døde, inden han fik genset sin datter.

Historien er utrolig, men der er ingen grund til at tvivle på dens troværdighed. Tværtimod. Hvad der imidlertid skæmmer bogen, er forfatterens trang til at lade beretningen fremstå romanagtigt. Han tillægger personerne replikker og tanker, som han overhovedet ikke kan have belæg for. Begivenhedsforløbet gør dybt indtryk, men stor litteratur er der ikke tale om.

kultur@k.dk

Ram Oren: Gertrudas ed. Et barn, et løfte og en heltemodig flugt under Anden Verdens-krig. Oversat af Ejler Hinge-Christensen. 313 sider. 250 kroner. Nyt Nordisk Forlag.