Prøv avisen

Modne mænd går mere på museum

- Undersøgelser viser, at mænd benytter sig i højere grad er museumsbrugere end kvinder. - Foto: arkiv

Kulturarvsstyrelsen er klar med Danmarks første brugerundersøgelse af landets museer

Mænd overhaler kvinder som museumsbrugere med alderen. For nok er 6 ud af 10 museumsbrugere kvinder. Men de modne mænd overrasker ved at være overrepræsenterede blandt museumsbrugerne i gruppen over 65 år. Det fremgår af en stor rapport, som Kulturarvsstyrelsen offentliggør i dag.

"National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark" er den første store kortlægning af de danske museumsbrugere. Rapporten viser blandt andet, at mænd generelt går mere på museum, jo ældre de bliver. For mens unge mænd mellem 14 og 29 år kun står for 36 procent af museumsbesøgene i deres aldersgruppe, står mænd over 65 år for 47 procent af museumsbesøgene, selvom mænd i den alder kun udgør 44 procent af befolkningen.

LÆS OGSÅ: Danske museumsgængere er blevet nærstuderet

Mandeforsker på Roskilde Universitet Kenneth Reinicke mener, at tallene kan hænge sammen med, at mænd i højere grad end kvinder skal redefinere sig selv, når de forlader arbejdsmarkedet.

– Vi ved, at mænd arbejder mere end kvinder, når de er erhvervs-aktive, ligesom de også får mere identitet på deres arbejde end kvinder. Og når mænd i højere grad begynder at gå på museum som pensionister, kan det tyde på, at mænd har taget den tredje alder til sig, så de er blevet bedre til at fylde hverdagen ud med kulturelle aktiviteter, siger Kenneth Reinicke.

Kønsfordelingen overrasker direktøren for Organisationen Danske Museer, Nils Jensen:

– Det er interessant at se, at der er en mere ligelig kønsfordeling, end vi havde forventet. For klicheen har altid været, at museumsbrugeren var en moden kvinde, der kom der med sin veninde. Og det er da glædeligt at se, at mænd faktisk overhaler kvinderne som museumsbrugere med alderen, siger Nils Jensen, der i det hele taget er glad for undersøgelsen:

– For det første er det dejligt at se, at brugerne generelt er tilfredse. Det viser jo, at vi på museerne har nogle gode kulturtilbud, som vores gæster er glade for. Men undersøgelsen viser også, at brugerne gerne vil inddrages mere. Og der har vi helt klart noget at arbejde med, erkender han.

Undersøgelsen afslører samtidig, at der generelt er forskel på, hvad der interesserer mænd og kvinder, når det gælder museumsbesøg. For mens landets kunstmuseer er særligt "overbefolket" af kvinder, har de naturhistoriske museer den største andel af mandlige gæster. Til gengæld er det generelt de kulturhistoriske museer, der fanger de besøgendes interesse, når man ser helt bort fra køn.

Ifølge tal fra Danmark Statistik, der selv offentliggjorde en undersøgelse af 249 danske museer i fredags, tegnede de kulturhistoriske museer sig således for 61 procent af de besøgende sidste år, mens for eksempel kunstmuseer måtte nøjes med 26 procent af museumsgæsterne.

ohrstrom@kristeligt-dagblad.dk