Den kristne moral, der blev væk

Johannes Sløks ”Kristen moral før og nu” er letlæst og livlig

Johannes Sløks bog "kristen moral før og nu" er god at få forstand af, hvis man vil danne sig et indtryk af det teologiske klima i midten af det tyvende århundrede eller stifte bekendtskab med en af Sløks let tilgængelige bøger.
Johannes Sløks bog "kristen moral før og nu" er god at få forstand af, hvis man vil danne sig et indtryk af det teologiske klima i midten af det tyvende århundrede eller stifte bekendtskab med en af Sløks let tilgængelige bøger. Foto: Nordfoto 1994.

I denne bog, der udkom første gang for 56 år siden,sammenfatter Johannes Sløk på blot 200 sider historien om den kristne moral.

Jesu egen forkyndelse er imidlertid slet ikke moral, eftersom moral blot afspejler skiftende tiders kulturelle normer, indleder Sløk med at slå fast. Professoren illustrerer synspunktet gennem en række fortolkninger af nytestamentlige lignelser - blandt andet lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

Her skriver Sløk, at lignelsen ikke fortæller os noget om, hvad næstekærlighed er, men om at vi mennesker er udleveret til hinanden. I sin iver efter at fjerne al moral fra lignelsen glemmer Sløk dog noget helt afgørende.

For hvad slutter lignelsen om den barmhjertige samaritaner med? Den slutter med Jesu ord: ”Gå du hen og gør ligeså!”.

Det vil naturligvis ikke sige, at kristendom er opskriften på, hvad vi i alle situationer skal gøre. Men det er på den anden side kravet om, at vi faktisk skal gøre noget, og dermed har kristendommen jo alligevel en del at gøre med moral.

Stoicismen er takket være Svend Brinkmanns bestseller ”Stå fast!” blevet aktuel, og Sløk har nogle glimrende betragtninger over forskelle og ligheder mellem stoicisme og kristendom. Ikke for ingenting er Sløk berømmet for sin formidling.

At den så heller ikke er ganske pålidelig, vidner Luther-kapitlet om. Triumferende anfører Sløk, at der ifølge reformatoren ”slet ikke gives nogen speciel kristelig moral!”. Helt forkert er påstanden jo ikke.

Men den er nu heller ikke helt rigtig. For når Luther gerådede i en gevaldig holmgang med sin elev Johannes Agricola, så var grunden jo netop, at Agricola proklamerede: ”På rådhuset med Moses!”.

Luther var lodret uenig i, at evangeliet annullerede alle bibelske bud, og han prægede udtrykket antinomisme (anti-lov) for at karakterisere Agricolas synspunkter som forkastelige.

Afslutningsvis beskriver Sløk situationen i 1950'ernes Danmark. På ny skærer Sløk ud i pap, at der ikke eksisterer nogen kristen moral.

Ikke desto mindre udsendte en af Sløks elever, afdøde biskop Jan Lindhardt, i 1998 bogen ”Ned fra soklen”, som var et modstykke til ”Kristen moral før og nu”.

Heri slår Lindhardt fast, at påstanden om, at kristendom og moral ikke har med hinanden at gøre, er en intellektuel kortslutning. For moral kan ikke klare sig uden religion, og kristendom kan ikke forkyndes uden moral.

Som det fremgår af forordet, er ”Kristen moral før og nu” en frugt af Sløks undervisning på Århus Aftenseminarium. Genremæssigt minder den mere om en debatbog end en lærebog, for stilen er causerende og helt uden fodnoter eller litteraturlister.

Men bogen er god at få forstand af, hvis man vil danne sig et indtryk af det teologiske klima i midten af det tyvende århundrede eller stifte bekendtskab med en af Sløks let tilgængelige bøger.

kultur@k.dk