Prøv avisen

Når tvivl føles beskidt

Susanne Benderfeldt og Trine Lundager: Vorherres lille vidne. 230 sider. 248 kroner. Forlaget Klim.

Troværdig og tankevækkende bog om at forlade et trossamfund

Journalist Trine Lundager har sammen med Susanne Benderfeldt skrevet "Vorherres lille vidne"; en bog om Susannes liv fra tryg 6-årig pige til den 40-årige voksne kvindes udtræden af trossamfundet Jehovas Vidner og de konsekvenser, det har haft for hende.

Det er blevet til en særdeles troværdig fortælling om trossamfundets møder, ræsonnementer, livet og omgangsformerne trosfællerne imellem.

Da Susanne var seks år, fik hun en gryende fornemmelse af at være anderledes end sine kammerater, og omkring dette tidspunkt begyndte hendes far også at stille krav til hende om at tage troen alvorligt. Hun kunne ikke længere tillade sig at falde i søvn under trosfællernes møder, og hun måtte øve sig at holde sig vågen og sidde rank på en stol.

I den udpræget patriarkalske familie, hvor faderen var det ubestridte overhoved, og moderen ikke rigtig trådte i karakter og derfor ikke betød så meget i Susannes bevidsthed, var selvstændig tænkning og spørgsmål utænkelige – også når trosfællerne holdt møder i rigssalen.

Men den lille Susanne kunne godt undre sig i sit stille sind over nogle af de rigtig alvorlige emner: Med skrækblandet fascination hørte hun om Harmageddon – jordens undergang – og hun kunne ikke lade være med at spekulere på, hvordan alle gader ville flyde med lig, når nu det store opgør kom. Men hun turde ikke spørge.

I puberteten mødte hun en dreng og var lige ved at indlede et seksuelt forhold til ham. Dette blev taget meget fortrydeligt op af menigheden, og hun blev indkaldt til en samtale med det dømmende udvalg. Faderens skuffelse over hans lille pige var næsten ikke til at bære. Men da hun senere bliver gift med en anden trosfælle og får to børn, får hun et liv, der ikke længere er topstyret af den strenge far.

Men hendes børns opvækst og deres lidt friere opdragelse fik hende til at reflektere over menighedens hårdhændede behandling af syndere, og især blev hun forarget over det åbenlyse hykleri, hun langsomt fik øjnene op for. Men tvivlen føltes beskidt. Igennem flere år fjernede hun sig mentalt fra Jehovas Vidner, men det var først, da hun opdagede, at hendes mand havde fortalt menighedens ældste om hendes gryende tvivl, at hun for alvor overvejede at træde ud. Ægteskabet forliste, og hun oplevede netop den udstødelse, som hun frygtede.

I dag er Susanne Benderfeldt 47 år, cand.psych. og har et liv uden for Jehovas Vidner. Men omkostningerne har været høje: Det, der slår én, er ikke umiddelbart alle uhyrlighederne, hykleriet og dobbeltmoralen – det kan man sikkert finde inden for så mange fundamentalistiske grupper – men hendes næsten pubertære higen efter at blive elsket. Tilhørsforholdet til et fællesskab er essentielt for alle mennesker. I et trossamfund er det selve kittet. Udelukkelsen fra fællesskabet betød også, at Susanne bittert skulle lære, at mennesker uden for Jehovas Vidner er i deres gode ret til at vælge hende fra, lige så vel som hun kan vælge andre venskaber til og fra. Dét er det virkelig tankevækkende ved denne bog. Det sociale fællesskab er dermed også amputerende.

kultur@k.dk

Susanne Benderfeldt og Trine Lundager: Vorherres lille vidne. 230 sider. 248 kroner. Forlaget Klim.