Prøv avisen

Når far er rykket i fængsel

Thomas Markussen og Eva Knutz har i flere år undervist studerende på Designskolen Kolding i at udvikle spil. Nu er de gået sammen om et forskningsprojekt, der skal afdække, om brætspil kan forstærke de sociale bånd mellem indsatte og deres børn. Foto: Palle Peter Skov

Forskere fra Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus udvikler brætspil, der har til formål at skabe bedre kontakt mellem fængselsindsatte og deres større børn

”Ryk direkte i fængsel”-kortet er ikke videre populært at trække i et Matadorspil. I brætspillet ”Fængslet” findes det kort slet ikke, for da er alle spillerne allerede inden for et fængsels tykke mure.

Til gengæld kan spillerne trække et kort med teksten: ”Du har fået tæsk og har brækket kæben, din dårlige attitude har aldrig været bedre! Du får tre respektpoints.”

I stedet for at købe byggegrunde, huse og hoteller skal spillerne gennem et bredt persongalleri af mordere, svindlere, tyveknægte med flere, som de skal opbygge alliancer og relationer med.

Bag spillet står fire studerende fra Designskolen Kolding, og sammen med en række andre spil er det skabt for at gøre livet lidt lettere for børn, der besøger deres indsatte far eller mor i et lukket fængsel. Spillet er udviklet gennem forskningsbaseret undervisning i spildesign tilrettelagt af de to forskere Eva Knut, der er adjunkt på Designskolen Kolding og Thomas Markussen, der er lektor på Arkitektskolen Aarhus. De underviser begge i kommunikationsdesign.

De to vil nu gerne vide mere om, hvorvidt spillene har en effekt på det sociale samvær mellem indsatte og deres børn, og er derfor i gang med at iværksætte et treårigt forskningsprojekt med titlen ”Social Games against Crimes” (sociale spil mod kriminalitet).

”Der sidder rigtig mange indsatte i fængslerne, der elsker deres børn lige så højt som alle andre forældre. Forskellen er, at de har begået noget kriminelt, som de skal straffes for, og det kommer til at gå ud over børnene. Men heldigvis er der kommet større fokus på at gøre en aktiv indsats for den usynlige gruppe af børn, som bliver medstraffet, fordi deres far eller mor sidder i fængsel,” siger Eva Knutz.

Hun har arbejdet med spildesign og såkaldt socialt design i mange år, og for nogle år siden fik hun sammen med Thomas Markussen idéen til at udvikle nogle spil, der var målrettet børn af indsatte. Det kan både være spil, der handler om det at sidde i fængsel eller slippe ud af fængslet, men også eksempelvis vendespil, der ansporer børnene til at fortælle deres indsatte forældre om deres hverdag udenfor. I princippet er der frit slag foridéer, men overhovedet handler det om at bruge leg, humor og fiktion til at bearbejde savn, følelser og den manglende tryghed, der opstår, når ens mor eller far sidder i fængsel.

De gennemførte i første omgang en spilworkshop i samarbejde med Kriminalforsorgen og fandt ud af, at der var et udtalt behov for at forbedre og fastholde børns besøg i lukkede fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen anslår, at der er 4500 børn under 18 år, hvis far eller mor sidder i fængsel, og man ved blandt andet, at især større børn fra 11-12-årsalderen og opefter falder fra og opgiver at besøge deres indsatte forældre.

”Besøgstiden varer typisk omkring en time og foregår i et lille lokale, hvor der måske bare står en falmet sofa, et bord, et par stole og nogle kasser med legoklodser og tøjdyr. Der er ingen eller få tilbud til de større børn, og da det jo ikke er tilladt at tage hverken mobiltelefon, computer eller andet med ind i fængslet, kan det være svært at finde ud af, hvad tiden skal gå med. Her kommer spillene ind i billedet,” siger Eva Knutz og tilføjer:

”Vi har bevidst fravalgt spil, der har med læring at gøre. Det er ikke pointen, at børnene absolut skal lære noget, men derimod skulle de gerne opnå en tilknytning til forælderen og få punkteret nogle af de tabuer, der eksisterer om at sidde i fængsel.”

”Når man spiller, opstår der et magisk univers, og fiktionen og humoren har vist sig at kunne være en udløsende faktor for, at der opstår et godt samvær i den tid, besøget varer,” siger Thomas Markussen.

De to designforskere har i den indledende fase blandt andet besøgt det topsikrede fængsel Østjylland ved Horsens og arrester i Kolding og Vejle, hvor de har opnået et god kontakt til de fængselsbetjente, der er udpeget til at være børneansvarlige.

”Det har været afgørende for os at forstå, hvordan en verden inden for murene er bygget op, og det er interessant at finde ud af, hvornår børnene har det rart under besøgene, og hvornår besøgsituationen bliver presset og ubehagelig,” siger de.

Elisabeth Toft Rasmussen er ansat i Kriminalforsorgen og ansvarlig for et projekt, der skal styrke relationen mellem børn af indsatte og deres indsatte forældre samt forbedre forholdene for børn, der kommer på besøg i fængsler og arresthuse. I de fængsler, hvor der findes flere besøgsrum, er man blandt andet gået i gang med at indrette et af dem, så det er specielt egnet til børn. Hun er meget begejstret for designforskernes initiativ.

”Mange børn bliver helt stille, når de kommer på besøg i fængsler og arresthuse. Tremmerne for vinduerne, de aflåste døre og de forskellige sikkerhedsforanstaltninger lammer dem. Jeg tror, de her spil kan få nogle af dem til at glemme de fysiske rammer eller være med til at afmystificere stedet, fordi nogle af spillene lægger op til, at familierne kan få snakket lidt om, hvordan det er at sidde i fængsel. Det er ikke sikkert, at de kommer til at snakke om alt det, der er svært, men at have det sjovt og føle nærvær kan være lige så meget værd,” siger Elisabeth Toft Rasmussen.

Hun ser det som en fordel, at det er designere og ikke socialarbejdere, der udvikler spillene.

”De er ikke fastlåste og begrænsede i, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre, men tænker først og fremmest kreativt.”

Også Line Dahl Krabsen, der er sekretariatsleder i foreningen SAVN, der samler pårørende til indsatte i fængsler, støtter Designskolens projekt.

”Selvom der i de her år er meget fokus på besøgsrum, så er det min erfaring, at det er en meget usikker oplevelse for børn at besøge deres mor eller far i fængsel. Især for en teenager kan det være svært at blive anbragt i et lille rum og have en time til rådighed, for hvad skal man lave? Et brætspil som ”Fængslet” kan være med til at sætte en dagsorden for besøget, der gør, at de måske både får grinet sammen og talt om, hvordan det egentlig er at være i fængsel. Jeg tror, det kan være en stor lettelse for både forælderen og barnet, at der er sat en ramme for besøget,” siger hun.

Der findes ingen tal på, om børn, der fastholder et forhold til deres indsatte forældre, har mindre risiko for selv at blive kriminelle som voksne end børn, som ikke fastholder en relation, men SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er i gang med den første større kvantitative undersøgelse af hverdag og trivsel hos børn af fængslede.