Prøv avisen

Synne Garff giver et personligt indblik i, hvordan bibelsk sjælesorg virker

5 stjerner
Bogen er ikke en teoretisk gennemgang eller analyse af metoden. Den kan man finde beskrevet andre steder. Bogen er Synne Garffs personlige beretning om, hvordan bibelsk sjælesorg virker, og en anbefaling og understregning af, at den virker, skriver Kristeligt Dagblads anmelder. Foto: Søren Staal

Forfatter og præst Synne Garff har gennem sine rejser til andre dele af verden erfaret, hvordan krigsramte og traumatiserede mennesker finder trøst i Bibelen. Nu er hun aktuel med sin personlige beretning om, hvordan bibelsk sjælesorg virker

Forfatter og præst Synne Garff er international chef i Bibelselskabet. Hun har i årevis rejst på kanten af krige, katastrofer, livstruende sygdomme og religiøs fanatisme og været vidne til megen lidelse. I bogen ”Når Gud bøjer sig” fortæller hun om og reflekterer over disse mange møder.

For hvorfor, Gud? Hvorfor finder al denne navnløse lidelse sted i form af flygtninge, aids-syge, børnesoldater, voldtægtsofre og torturerede?

Forfatteren skriver: ”Jeg forstår godt flygtninge, der spørger, hvordan den almægtige og gode Gud kan tillade al den ondskab. Det spørgsmål skal stilles. Men jeg møder også mange, der alligevel søger trøst hos Gud.”

Hertil kan man med samme ret spørge: Hvorfor mon? Hvordan kan det være, at så mange lidende og sørgende finder trøst i Bibelen? For det sker overalt. George, som er leder af Bibelselskabet i Syrien med hovedsæde i Aleppo, ringer en dag og fortæller Synne Garff, at de har stærkt brug for Bibelen i Syrien. ”For den taler til folk og trøster,” som han udtrykker det.

Bibelen kan tilsyneladende noget, som ingen andre bøger kan. Derfor er der også mening i bibelsk sjælesorg. Her kommer klagen, vreden og frustrationerne til orde, og vreden rettes åbent imod Gud. De gammeltestamentlige klagesalmer bliver et spejl, der sætter deltagerne i stand til at formulere deres egne tab. Blandt lidende, krigsramte og traumatiserede mennesker er Bibelen dermed også meget mere end poesi, kultur og historie. Den er virkelig til trøst, styrke og opmuntring.

At det er sandt, bliver bekræftet og beskrevet i det, som er bogens egentlige anliggende: at give et indblik i, hvad bibelsk sjælesorg går ud på.

Bogen er ikke en teoretisk gennemgang eller analyse af metoden. Den kan man finde beskrevet andre steder. Bogen er Synne Garffs personlige beretning om, hvordan bibelsk sjælesorg virker, og en anbefaling og understregning af, at den virker! Traumatiserede mennesker erfarer gennem denne form for sjælesorg, at Gud er en kærlig, sand og livsfornyende kraft. Deres liv bliver ændret, når de oplever, at Gud bøjer sig.

Metoden bibelsk sjælesorg kan på den måde give mennesker et kærligt skub væk fra traumer, fra sår, negative tankemønstre og destruktiv adfærd. Det er omsorg for sjælen med Bibelen som klangbund. I mødet med de bibelske beretninger kan man få sendt et nyt og forklarende lys ind over sig. Den bibelske fortælling om, hvordan Jesus vandrede mod byen Emmaus sammen med to disciple, er i den sammenhæng en kardinalfortælling. Mennesker vandrer sammen og løfter hinanden i et skæbnefællesskab. Således kan kristendommen sætte os fri til at udholde os selv og alle vores skavanker.

I bogen møder vi Harriet Hill, som er en foregangskvinde inden for bibelsk sjælesorg. Hun er programchef for det amerikanske Trauma Healing Institute og medforfatter til en bog om traumebehandling, som er oversat til flere sprog. (På dansk: ”Bibelsk sjælesorg. Bearbejdning af traumer”. Udgivet af Bibelselskabet.)

Vi får et eksempel på, hvordan Harriet Hill bruger en enkel metode til at understrege vigtigheden af at tilgive sin overfaldsmand. Et par deltagere får i en gruppesamtale bundet en stol til benene og bliver derpå bedt om at bevæge sig rundt i lokalet. Det er besværligt, og det kalder latteren frem; men øvelsen bliver en glimrende illustration på, hvordan man bliver tynget og ødelagt, når man er bundet til og slave af vrede og bitterhed. Derfor skal vi tilgive. Eller som Harriet Hill udtrykker det: ”Vi tilgiver altså for vores egen skyld, for selv at få det bedre.”

Et andet sted understreger Harriet en meget væsentlig pointe, nemlig at undervisningsprogrammet er med til at danne og opbygge nye menigheder. ”Overalt på kloden er der dannet nye menigheder, som nu bestræber sig på at bære hinandens byrder under vanskelige forhold.” Med andre ord: når mennesker oplever, at Gud bøjer sig, begynder de også at bøje sig for hinanden.

Det er bestemt ikke kun i Syrien, at de har stærkt brug for Bibelen!