Prøv avisen

Niels Lyngsø skriver klart og konkret om sit spartanske sanseliv på et svensk ”silent retreat”

4 stjerner
Niels Lyngsø har held til at flytte fortællingen om meditation fra at være fortællingen om et selvoptaget selvrealiseringsprojekt til at være et næstekærligt, hvor ens praksis også kommer andre mennesker til gavn. – Foto: Leif Tuxen

Hvad sker der i sindet, når man fjerner enhver mulighed for distraktion? Og hvem er man, eller hvem bliver man, når man er isolationsfængslet i sig selv? Det er nogle af de spørgsmål, som Niels Lyngsø stiller i sit glimrende essay