Prøv avisen
Bog

Når tro er et tilvalg

5 stjerner
Peter Lodberg viser blandt andet, hvordan troen bliver til et produkt, når den bliver sluppet løs på et marked, og hvordan den bliver målt og vejet og vurderet ud fra, om den virker eller ej, snarere end ud fra, om den er sand eller ej. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Nyeste skud på Tænkepauser-stammen imponerer med krystalklar kortlægning af noget, der er dybt personligt og yderst komplekst for de fleste af os, nemlig tro

Selvom Gud for længst er blevet ”slået ihjel” og religion dømt ude af religionskritikere, så tror vi stadig. Mange af os tror på noget guddommeligt, og alle tror vi på noget - om det så er boligprisernes stadige himmelflugt eller favoritfodboldholdets evne til at vinde søndag efter søndag.

Peter Lodberg, teolog og professor ved Aarhus Universitet, folder indledningsvis og afslutningsvis begrebet tro ud til at omfatte andet og mere end den religiøse - og her blev der læst med tilbageholdt åndedræt, for det kunne ligne en redaktørs opfordring til at perspektivere og popularisere lidt for at få alle med. Men man ånder hurtigt lettet op.

For det er ikke blot et postuleret pædagogisk pift til alt det akademiske, det virker, og Peter Lodberg anskueliggør overbevisende, hvordan sport, politik og økonomi takket være mediernes massive dækning giver religion kamp til stregen. De opfylder nemlig (også) vores længsel efter at tro på noget, der ligger ud over os selv. Eller som er større end os selv.

Således er tro i dag blevet et tilvalg. Det er ikke længere den første Luthers overbevisning, der er gældende - at vi ikke af egen kraft kan tro, men at vi må lade en afgørelse gælde, som allerede er truffet af Gud. Det er snarere den anden Luthers overbevisning, som vi bekender os til: At det er op til den enkelte af os at tage det første skridt op ad troens trappe - i hvilken aftapning den nu engang måtte komme - og at troen er noget proaktivt og ikke noget passivt.

Tænkepauser 34 om tro er en omgang imponerende formidling og burde eliminere enhver form for ekspertlede. For det er ikke svært at forstå, når Peter Lodberg fortæller, selv om hans emne er og bliver komplekst. Han kommunikerer kondenseret og klart om den tro, primært den religiøse, som for mange mennesker er svær at sætte på formel, og som de fleste har en mening om, uden altid at vide hvorfor, og han gør stop de steder, hvor mange selv kommer til kort i deres forklaringsmodeller, for eksempel omkring Jesu opstandelse, som for mangen tøvende kristen bliver det afgørende lod på vægtskålen, fordi den er så umulig at forholde sig neutralt til.

Peter Lodberg viser blandt andet, hvordan troen bliver til et produkt, når den bliver sluppet løs på et marked, og hvordan den bliver målt og vejet og vurderet ud fra, om den virker eller ej, snarere end ud fra, om den er sand eller ej.

Han viser, hvordan vi i stigende grad skræddersyr vores tro med elementer fra forskellige religioner, så den passer til os, hvordan sociologer og religionskritikere så sent som i 1960'erne forudsagde, at religiøs tro ikke havde fremtiden for sig - hvilket verdens nuværende situation synes at modbevise igen og igen, da det sidste, religiøse minoriteter gør, når de er på flugt og bliver forfulgt, er at opgive troen - og hvordan videnskab og tro godt kan gå hånd i hånd. Alt sammen på beskedne 60 sider.

Wauw, ville man sige, hvis man var teenager og ikke pr. definition uimponeret, og denne fine tankepause om tro burde være fast pensum for non- såvel som konfirmander - og egentlig også alle andre.

kultur@k.dk