Prøv avisen

Nordens fælles frie svaneflugt fylder 100 år

Aprilnummeret af Foreningen Nordens blad, ”Norden”, gengav en plakat med de fem nordiske svaner, der indgik i en kampagne for at hverve medlemmer. – Foto: Foreningen Norden

I 1919 stiftedes i Sverige, Norge og Danmark kulturelle foreninger, som bar samme navn, Foreningen Norden. Formålet var at styrke det nordiske fællesskab. Siden har vi fået fælles pasunion, ministerråd og arbejdsmarked. Men trods al snak om broderfolk har der i alle årene været klare grænser for, hvor tæt landene i Norden ville integrere sig med hinanden