Nu er det blevet nemmere at forstå Bibelen

Studiebibelen er et uomgængeligt værk for den nysgerrige bibellæser

Den nye studiebibel giver hjælp til at forstå de nogle gange kringlede og kryptiske tekster.
Den nye studiebibel giver hjælp til at forstå de nogle gange kringlede og kryptiske tekster.

”Forstår du også det, du læser?”. Sådan spørger Filip, da han møder den etiopiske hofmand, som sidder i sin vogn og læser i profeten Esajas' Bog. Hofmandens svar falder prompte: ”Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig?” (Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 31). Den situation kan alle bibellæsere nikke genkendende til. Man læser i sin bibel, men der er så meget, man ikke helt forstår. Det kan være ord, vendinger, begreber, tidshistoriske forhold og mange andre spørgsmål, som kan gøre det vanskeligt at forstå meningen. Så man har brug for vejledning, men hvor går man hen med sine spørgsmål?

Nu er hjælpen her og vil fremover være lige ved hånden for alle nye og gamle bibellæsere.

Det Danske Bibelselskab har nemlig udgivet et imponerende storværk: Studiebibelen. Et værk på 1756 sider, som er en gave og må være et ”must” for enhver bibellæser.

I Studiebibelen finder man den autoriserede oversættelse af Bibelen inklusive de gammeltestamentlige apokryfe skrifter, og der er korte, velskrevne og oplysende indledninger til alle de bibelske skrifter. Dertil kommer detaljerede kommentarer og faktabokse, som uddyber centrale bibelske begreber og temaer, og endelig er der på de sidste sider geografiske kort over lande og byer samt af Herodes' tempel.

Bogen er redigeret af forhenværende lektor Bodil Ejrnæs, forhenværende lektor Geert Hallbäck og professor Hans Jørgen Lundager Jensen, som også var redaktørerne bag Gads Bibelleksikon. Om formålet med bogen hedder det: ”For at komme fra det svære og forvirrende til det forståelige og tankevækkende, som Bibelen til overflod har at byde på, kan det være nyttigt med hjælp i form af forklaringer og kommentarer. Og studiebibelens formål er netop at tilbyde denne hjælp, så Bibelens univers kan udfolde sig for læseren.”

Dette formål lever bogen op til på fornemste vis. Her får læseren mange gode og nyttige oplysninger, som netop vil gøre det lettere at læse og forstå Bibelen.

Kommentarerne og oplysningerne har ikke karakter af prædiken eller forkyndelse. For, som Hans Jørgen Lundager Jensen understreger: ”Vi har ikke lavet en opbyggelsesbibel eller en fortolket bibel, men en studiebibel. Det vil sige et fornuftigt og nutidigt arbejdsredskab, der opstiller en grundlæggende ramme til at blive klogere på Bibelen ud fra en akademisk præmis.”

Som sådan er det blevet en velkomponeret, overskuelig og flot bog, rig på nyttige oplysninger og klare og gode kommentarer. Og at man har valgt at medtage de apokryfe bøger - de skjulte bøger - er spændende. Selvom de ikke er ligestillede med de kanoniske skrifter, så er de dog ifølge Luther gode og nyttige at læse, og de vil måske hermed opleve en renæssance. Ud over de mange gode svar og oplysninger finder man heldigvis også gode spørgsmål. For eksempel hedder det i indledningen til Jobs Bog: ”Forskerne er ikke enige om tolkningen af bogen. Hvilken rolle spiller fx Satan? Er han Guds redskab eller Guds modstander? Hvorfor bøjer Job sig til sidst? Bliver Job overbevist af indholdet af Guds tale, bøjer han sig blot for overmagten, eller er pointen, at Gud bøjer sig for Job ved at svare ham? Er Jobs Bog et forsøg på at forsvare Guds handlinger (en teodicé)? Giver den svar på lidelsens problem og det ondes oprindelse?”.

Det er godt at få svar på sine spørgsmål, men lige så velgørende er det at få understreget vanskelige spørgsmål, når de som her stilles af professor emer., dr.theol. Kirsten Nielsen. Så er man sig ikke alene, men føler sig taget ved hånden og i godt selskab.

Det er i det hele taget et godt selskab, man har samlet som bidragydere til Studiebibelen. Dygtige og kompetente, yngre og ældre universitetsfolk, som har noget på hjerte, og som veloplagt øser af deres viden.

Tilbage til Filip og den etiopiske hofmand: Hvordan kunne det i grunden være, at Filip kunne høre, at hofmanden læste profeten Esajas? Det får vi følgende korte, klare svar på: I antikken læste man altid højt.

Så er det sat på plads!

Studiebibelen skal til gengæld ikke sættes på plads. Den skal da ligge fremme og læses. To sider hver dag, så vil man efter omkring to et halvt år være ikke så lidt klogere!

Tak for denne store hjælp.

kultur@k.dk